109 - KARAŞAR KİRAZYANI MEVKİİ 1/1000 UİP HK.(KOMİSYONA HAVALE)

2017-08-01

109 - KARAŞAR KİRAZYANI MEVKİİ 1/1000 UİP HK.(KOMİSYONA HAVALE)

Karaşar Mahallesi Kirazyanı Mevkii 1/1000 UİP ile ilgili İmar ve Şehircilik   Müdürlüğünün 26.06.2017 tarih ve E.3039  Başkanlık yazısına ilişkin, konunun daha detaylı görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×