155 - 05.09.2017 TARİH VE 117 SAYILI MECLİS KARARININ DÜZELTİLMESİ HK.

2017-12-01

155 - 05.09.2017 TARİH VE 117 SAYILI MECLİS KARARININ DÜZELTİLMESİ HK.

Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünün  yazısı ile ilgili İlçenin Kurtuluş Mahallesi 1708 ada 3 nolu ( 6598,92 m2’lik) parsel Belediyemiz adına kayıtlı iken, Belediye Encümeninin 07/03/2016 tarih ve 2016/112 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet ihale kanunun 35/c ve 45-49 maddeleri gereğince Kat Karşılığı İnşaat yapılması için ihale yapılmıştır ve 05.09.2017 tarih ve 117 sayılı meclis kararı ile paylaşımı yapılmış olup;ancak numarataj değişikliğinden dolayı söz konusu Meclis kararının iptal edilerek aşağıdaki şekilde düzeltilmesi gerekmektedir. İhale, mimari projede görülen zemin katta oluşan 14 adet dükkandan 7 adeti (Bağımsız bölüm numarasına göre 8,9,10,11,12,13,14 nolu dükkanlar belediyemize kalması şartı ile ayrıca katlarda oluşan toplam 40 adet bağımsız bölümlerin(konut-daire) toplamda 1786 olan puan miktarından 995 puan ile(%55,711) GMS Grup İnşaat Hazır Beton Petrol Taşımacılık Nakliyat Emlak Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti’nin üzerinde kalmış ve 31/03/2016 tarihinde Kat Karşılığı İnşaat sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin 5. Maddesine istinaden belediyemize ve yükleniciye (GMS Grup İnşaat Hazır Beton Petrol Taşımacılık Nakliyat Emlak Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti) ait olacak bağımsız bölümler belirlenmiştir.Buna göre ekli mimari projede görülen 2045/3886 arsa payına isabet eden, B BLOK Zemin ve 1.kattaki 21-22-23-24-25-26 ve 27 bağımsız bölüm nolu Dükkanlar, A Blok 2.kat 1 ve 4 nolu bağımsız bölümler, 3.kat 7 ve 8 nolu bağımsız bölümler,4.kat 11 ve 12 nolu bağımsız bölümler, 5.kat 16 nolu bağımsız bölüm ve 6.kat 20 nolu bağımsız bölümler (daireler), B BLOK 2.kat 1 ve 2 nolu bağımsız bölümler,3.kat 5-6 ve 7 nolu bağımsız bölümler,4.kat 9-10 ve 11 nolu bağımsız bölümler,5.kat 13-14 ve 15 nolu bağımsız bölümler,6.kat 17,18 ve 20 nolu bağımsız bölümlerin (dairelerin) oluşturduğu toplam 2045/3886 hissesi Beypazarı Belediyesi adına verilmesi konusunda anlaşılmıştır. Yükleniciye (GMS Grup İnşaat Hazır Beton Petrol Taşımacılık Nakliyat Emlak Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti ) ise 1841/3886 arsa paylı A BLOK zemin ve 1.kattaki 21-22-23-24-25-26 ve 27 nolu dükkanlar ile A BLOK 2.kat 2 ve 3 nolu bağımsız bölümler, 3.kat

2/3

5 ve 6 nolu bağımsız bölümler, 4.kat 9 ve 10 nolu bağımsız bölümler,5.kat 13 ,14 ve 15 nolu bağımsız bölümler, 6.kat 17, 18 ve 19 nolu bağımsız bölümler,B BLOK 2.kat 3 ve 4 nolu bağımsız bölümler,3.kat 8 nolu bağımsız bölüm,4.kat 12 nolu bağımsız bölüm,5. kat 16 nolu bağımsız bölüm,6.kat 19 nolu bağımsız bölümlerin (dairelerin) oluşturduğu toplam 1841/3886 hissesi yükleniciye (GMS Grup İnşaat Hazır Beton Petrol Taşımacılık Nakliyat Emlak Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd.Şti’nin ) verilmesi konusunda anlaşılmıştır. İhalenin sözleşmesi gereği belediyemize verilmesi gereken toplam 995 puan iken, yüklenici ile yapılan paylaşım gereği alınan 994 puan olmuştur. Arada yüklenicinin belediyemize ödemesi gereken 1 puan fazlalık ortaya çıkmaktadır. Bu 1 puanın bedeli belediyemiz ile yüklenici arasında sağlanan uzlaşma gereği 11.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, yüklenici sözleşme gereği ve yapılan paylaşım gereği belirlenen bu bedeli Belediyemize ödeyecektir.

Belediyemiz ile yüklenici arasında yapılan paylaşım sonucu yukarıda numaraları yazılı bağımsız bölümlerin kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden Tapu müdürlüğünde belediyemiz ve yüklenici adına kat irtifakına çevrilmesi ve kat karşılığı sözleşmesinin 9. Maddesine istinaden “yüklenici kendi adına irtifakı kurulan bağımsız bölümleri belediyemizden muvafakat almadan satamaz” şerhinin konulması, yüklenici ile belediyemiz arasında yapılan paylaşımın onaylanması,kat irtifakı kurulmasından veya kat mülkiyetine geçilmesinden sonra belediyemiz adına oluşacak ekli mimari projede görülen B BLOK Zemin ve 1.kattaki 21-22-23-24-25-26 ve 27 bağımsız bölüm nolu Dükkanlar, A Blok 2.kat 1 ve 4 nolu bağımsız bölümler,3.kat 7 ve 8 nolu bağımsız bölümler,4.kat 11 ve 12 nolu bağımsız bölümler, 5.kat 16 nolu bağımsız bölüm,6.kat 20 nolu bağımsız bölümler (daireler), B BLOK 2.kat 1 ve 2 nolu bağımsız bölümler,3.kat 5-6 ve 7 nolu bağımsız bölümler,4.kat 9-10 ve 11 nolu bağımsız bölümler,5.kat 13-14 ve 15 nolu bağımsız bölümler,6.kat 17,18 ve 20 nolu bağımsız bölümlerin (dairelerin),satışı hususunda, Belediye Encümenine yetki

verilmesi ve 05.09.2017 tarih ve 117 sayılı Meclis Kararının iptali oy birliği ile kabul edildi.

×