(01-03).03.2023 tarihli Meclis Kararları

DÖNEM        : 05                                                                                                       01.03.2023

TOPLANTI  : 04                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 49             

ÖZÜ: İLÇEMİZDE BULUNAN BİNALARIN DURUMLARI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere aykırı olmayacak şekilde, gerektiğinde Bakanlık ve ilgili kurumlarla da görüşülerek İlçemizdeki binaların depreme dayanıklılık yönünden taranması, güçlendirme gibi analiz ve işlemlerin yapılması, ilçemizde kapsamlı bir zemin araştırması, bölgesel zemin etütleri ile zemin sınıflarının belirlenmesi, hatta çıkan sonuçlara göre şehrin imar planının, kat sınırlarının tekrar gözden geçirilmesi, belediyemizce bir acil durum planı hazırlanması, acil durumda görev alabilecek gönüllü bir kurtarma ekibi kurulması, bu ekibe gerekli eğitim ve seminerlerin sağlanması, İmar Kanunu Yönetmeliği ile alakalı olarak ilgili hükümlere göre yeni yapılacak olan veya inşaatı başlamamış olanlara fore kazıklarının yapılması ve beton perde duvarlarının yapılmasıyla alakalı olarak ilgili ilave nelerin eklenebileceği, Beypazarında bulunan inşaatlarımızın, iş yerlerinin ve binalarının tekrar incelenmesi konularının daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       01.03.2023

TOPLANTI  : 04                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 50             

ÖZÜ: NORM KADRO İPTAL VE İHDAS İŞLEMİ HK.

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı remi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standarlarına Dair Yönetmelik ikinde yer alan II sayılı boş kadro değişikliği cetveli (memur)’ne göre hazırlanan boş kadro iptal ihdasını gösterir cetvelde Belediyemiz ihtiyacına binaen 04.01.2016 tarih ve 2016/07 sayılı Belediye Meclis Kararıyla ihdas edilmiş olan 1 adet 9 dereceli GİH sınıfı Tercüman kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 7 dereceli GİH sınıfı Tercümen kadrosunun ihdas edilmesini ve 04.12.2022 tarih ve 2022/232 sayılı Belediye Meclis Kararıyla ihdas edilmiş olan 1 adet TH sınıfı 9 dereceli Ekonomist kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 8 dereceli TH sınıfı Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesi ve buna dair hazırlanan değişiklik cetvellerinin onaylanması teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       01.03.2023

TOPLANTI  : 04                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 51             

ÖZÜ: İLÇEMİZDE BULUNAN TARİHİ KONAKLARIN İSİMLERİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İlçemizin Beytepe, Rüstempaşa, Cumhuriyet Mahallelerinde bulunan tarihi ahşap konakların isimlerinin halk arasında farklı farklı isimlerle anılmasından dolayı İlçemizdeki konakların isimlerinin araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       01.03.2023

TOPLANTI  : 04                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 52             

ÖZÜ: DEPREM BÖLGESİNE YARDIM YAPILMASI HK.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden teknik personel ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden görevli bir personelin birlikte yerinde inceleme yapması, herhangi bir olumsuzluğa yer bırakmamak adına gerekirse video kaydı yapılarak mevcut durumun tüm detayları ile tespitinin yapılması ve Belediyemiz tarafından yıktırılacak olan Beypazarı Anadolu Lisesi, Beypazarı Namık Kemal Ortaokulu, Beypazarı Ortaokulu A Blok, Beypazarı Ortaokulu Spor Salonu ve Şehit Onur Yaman İlkokulu (A ve B Blok) binaları yıkımından elde edilecek gelirin; Kahramanmaraş Pazarcık merkezli olarak 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem bölgesine Belediyemiz tarafından yapılan/yapılacak yardımlarda kullanılması teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       01.03.2023

TOPLANTI  : 04                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                          

KARAR NO  : 53             

ÖZÜ: BELEDİYEMİZCE YAPILAN YARDIMLARIN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli olarak 06.02.2023 tarihinde meydana gelen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 11 ili etkileyen deprem sonrasında Belediyemizce yapılan yardımların araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonu, Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havale edilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       01.03.2023

TOPLANTI  : 04                                                                                                BİRLEŞİM: 1                                                                                                           

KARAR NO  : 54             

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Karacaören Mahallesi 108 ada 52 parsel 1962,00 m2'lik tarlaya mahalle halkının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak ve yeşil alan, çocuk bahçesi yapmak amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve aynı kanunun 75/d maddeleri gereğince Ankara Büyükşehir Belediyesine 25 yıl süreyle tahsisi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       02.03.2023

TOPLANTI  : 04                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                           

KARAR NO  : 55             

ÖZÜ: İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 725 ADA BATISINDA TRAFO YER TALEBİ İTİRAZ DİLEKÇELERİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.02.2023 tarih ve 13554 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       02.03.2023

TOPLANTI  : 04                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                          

KARAR NO  : 56             

ÖZÜ: İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 155037 ADA 2 PARSELDEKİ BELEDİYEMİZ HİSSESİNİN HİSSEDARLARA SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ve vatandaşlara ait olan İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 155037 ada 2 parseldeki 184,00 m2 hissenin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince hissedarlara satışı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       02.03.2023

TOPLANTI  : 04                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                           

KARAR NO  : 57                                                                                                     SAYFA: 01

ÖZÜ: İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 1656 ADA 1 PARSEL, 1657 ADA 1 PARSEL, 1658 ADA 1 PARSEL VE 1514 ADA 1 PARSELLERDE UİP TADİLATI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 10.02.2023 tarih ve 03 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       02.03.2023

TOPLANTI  : 04                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                          

KARAR NO  : 58             

                                                                                   

ÖZÜ: BELEDİYEMİZCE 2022 YILINDA İLÇE TANITIMI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN FAALİYETLER HK. (KOMİSYON RAPORU)

Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonunun 10.02.2023 tarih ve 01 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       02.03.2023

TOPLANTI  : 04                                                                                                BİRLEŞİM: 2                                                                                                           

KARAR NO  : 59             

ÖZÜ: İLÇEMİZDE BULUNAN BİR SOKAĞA İSİM VERİLMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 10.02.2023 tarih ve 05 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       03.03.2023

TOPLANTI  : 04                                                                                                BİRLEŞİM: 3                                                                                                          

KARAR NO  : 60             

ÖZÜ: İLÇEMİZ GAZİPAŞA MAHALLESİNDE BULUNAN PARKLAR VE TALEPLER HK. (KOMİSYON RAPORU)

Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonunun 10.02.2023 tarih ve 02 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       03.03.2023

TOPLANTI  : 04                                                                                                BİRLEŞİM: 3                                                                                                          

KARAR NO  : 61             

ÖZÜ: SOKAK İSİM TALEBİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 10.02.2023 tarih ve 06 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       03.03.2023

TOPLANTI  : 04                                                                                                BİRLEŞİM: 3                                                                                                           

KARAR NO  : 62             

ÖZÜ: 2023 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİNDE BULUNAN “PROJE MÜELLİF KAYDI ÜCRETİ” HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 10.02.2023 tarih ve 01 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       03.03.2023

TOPLANTI  : 04                                                                                                BİRLEŞİM: 3                                                                                                           

KARAR NO  : 63             

ÖZÜ: İLÇEMİZ GEYİKPINAR MAHALLESİ 102 ADA 11 PARSEL VE BOYALI MAHALLESİ 101 ADA 263 PARSEL İLE TESCİL HARİCİ ALANDA İMAR PLANI YAPILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 10.02.2023 tarih ve 04 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       03.03.2023

TOPLANTI  : 04                                                                                                BİRLEŞİM: 3                                                                                                          

KARAR NO  : 64                                                                                                     SAYFA: 01

ÖZÜ: 2023 YILI KAZI RUHSAT BEDELLERİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 10.02.2023 tarih ve 02 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 05                                                                                                       03.03.2023

TOPLANTI  : 04                                                                                                BİRLEŞİM: 3                                                                                                          

KARAR NO  : 65             

ÖZÜ: İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 725 ADA BATISINDA TRAFO YER TALEBİ İTİRAZ DİLEKÇELERİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 03.03.2023 tarih ve 07 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.