(03-17).10.2022 tarihli Meclis Kararları

DÖNEM        : 04                                                                                                       03.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                           

KARAR NO  : 201                                                                                                                

ÖZÜ: DOĞAL ŞEHİRLER BİRLİĞİNE KURUCU ÜYE OLUNMASI HK.

            Merkezi Balıkesir İli Sındırgı İlçesinde ilk defa kurulacak olan Doğal Şehirler Birliğine Belediyemizin kurucu üye olarak katılması;  5393 Sayılı Belediyeler Kanunu 18. Maddesinin (o) bendi ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4. Maddesinin birinci fıkrası hükmünce Doğal Şehirler Birliği Tüzüğünün kabulüne, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. Maddesi ile Birlik Tüzüğünün 7/2 Maddesi hükmünce üyeliğinin kabulü durumunda Birliğin doğal üyesi olarak Belediye Başkanımızın yanı sıra, Belediye Meclis Üyemiz Enes ERÇOBAN’ın asil, Mustafa SELET’in ise yedek üye olarak Belediyemizi temsil etmesi yönündeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       03.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                          

KARAR NO  : 202                                                                                                                

ÖZÜ: İLÇEMİZ KIRŞEYHLER MAHALLESİ 62 PARSEL UYGULAMA İMAR PLANI(GES) HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2022 tarih ve 10399 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       03.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                           

KARAR NO  : 203                                                                                                                

ÖZÜ: İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 155076 ADA 1 PARSEL TRAFO YERİ TAHSİSİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

            İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2022 tarih ve 10411 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       03.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                           

KARAR NO  : 204                                                                                                                

ÖZÜ: PANDEMİ DÖNEMİNDE FAALİYETLERİ DURDURULMAYAN İŞLETMELERİN KİRA BEDELLERİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

            Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.10.2022 tarih ve 10431 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       03.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                          

KARAR NO  : 205                                                                                                     

ÖZÜ: 09.05.2022 TARİH VE 100 SAYILI KARARDA DÜZELTME YAPILMASI HK.

            Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin TATAR’a fahri hemşehrilik beratı verilmek üzere yapılacak olan ziyaretle ilgili alınmış olan 09.05.2022 tarih ve 100 sayılı Belediye Meclis Kararında düzeltme yapılması; 2022/100 sayılı kararda adı geçenlere ilaveten Beypazarı İlçe Kaymakamı ile aşağıda kimlik numaraları ve isimleri yazılı Beypazarı Şehitler ve Gaziler Derneği Üyesi Kıbrıs Gazilerimizin de eklenmesi, ziyaret tarihinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümüne denk gelen 15 Kasım’a göre ayarlanması” şeklindeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       03.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                           

KARAR NO  : 206                                                                                                                

ÖZÜ: 2023 MALİ YILI BÜTÇE TASARISI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

DÖNEM        : 04                                                                                                       03.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                          

KARAR NO  : 207                                                                                                                

ÖZÜ: KAMU KURUMLARINA TAHSİSİ YAPILAN TAŞINMAZLARIN TAHSİS SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

            Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 14.09.2022 tarih ve 9999 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       03.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                          

KARAR NO  : 208                                                                                                                

ÖZÜ: EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK KONUT DESTEK PROGRAMI HK.

            Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik konut destek programı kapsamında Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar kaidesinde yapılacak olan protokoller çerçevesinde hak sahiplerine kullanım hakkı verilecek şekilde uygulanacak projede kullanılmak üzere; mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 950 ada 17 ve 18 parsel imar planında konut parseli olarak ayrılmış taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince Beypazarı Kaymakamlığına 25 yıl süre ile tahsisinin yapılması teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       03.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                          

KARAR NO  : 209                                                                                                                

ÖZÜ: İLÇEMİZ BOYALI MAHALLESİ 105 ADA 61 PARSELDEKİ CAMİNİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA TAHSİSİ HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Boyalı Mahallesi 105 ada 61 parseldeki caminin ibadethane olarak kullanılması amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin d bendi “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.” hükmü gereği Diyanet İşleri Başkanlığına 25 yıl süre ile tahsisi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       04.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 02                                                                                                          

KARAR NO  : 210                                                                                                                

ÖZÜ: BELEDİYEMİZE AİT BEY-BEL ŞİRKETİNİN GENEL KURULUNDA BELEDİYEMİZİ TEMSİLEN YETKİLİ SEÇİLMESİ HK.

            Hisselerinin tamamı Belediyemize ait olan BEY-BEL TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT MADENCİLİK GIDA PETROL ORGANİZASYON TARIM HAYVANCILIK TEKSTİL EMLAK BİLİŞİM ENERJİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin Müdür seçimli Genel Kurulunda Belediyemizi temsilen 50785305722 T.C. kimlik numaralı Hazım TURGUT’un yetkili olarak seçilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       04.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 02                                                                                                           

KARAR NO  : 211                                                                                                                

                                                                                                                               

ÖZÜ: BEYPAZARI BELEDİYESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİK TASLAĞI HK.(KOMİSYONA HAVALE)

            Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.09.2022 tarih ve 10295 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       04.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 02                                                                                                          

KARAR NO  : 212                                                                                                                

ÖZÜ: KARAKAYA SULAMA TESİSİNİN TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİ HK.

            Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce Ankara İli Beypazarı İlçesinde inşa edilerek işletmeye alınan işletme bakım ve yönetim sorumluluğu 18.04.2018 tarihli Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Olur’u ile Belediye Başkanlığımıza devri yapılan Karakaya Sulama Tesisinin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunun Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne devrinin yapılması ve devir işlemleri için Belediye Başkanı Tuncer KAPLAN’a yetki verilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       04.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 02                                                                                                          

KARAR NO  : 213                                                                                                                

ÖZÜ: BELEDİYEMİZ İLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA PROTOKOL YAPILMASI HK.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenecek olan “Öğrencilere yönelik Çanakkale gezisi” için Belediye Meclisimizin almış olduğu 03.09.2022 tarih ve 193 sayılı Kararı gereğince Belediyemiz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol yapılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38/g “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” hükmü gereğince, Belediye Başkanı Tuncer KAPLAN’a yetki verilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       05.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 03                                                                                                           

KARAR NO  : 214                                                                                                                

ÖZÜ: NORM KADRO İPTAL VE İHDAS İŞLEMİ HK.

            22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan II sayılı boş kadro değişikliği cetveli ( memur ) ‘ne göre hazırlanan boş kadro iptal ihdasını gösterir cetvelde Belediyemiz ihtiyacına binaen 06/08/2014 tarih ve 2014/161 sayılı Belediye Meclis kararıyla ihdas edilmiş olan 1 adet 1 dereceli TH sınıfı Mimar, 02/07/2021 tarih ve 2021/134 sayılı Belediye Meclis kararıyla ihdas edilmiş olan 1 adet 9 dereceli TH sınıfı Ekonomist ve 04.12.2012 tarih ve 2012/23.164 sayılı Belediye Meclis kararıyla ihdas edilmiş olan 1 adet 1 dereceli Tekniker kadrolarının  kaldırılarak yerine 1 adet TH sınıfı 6. dereceli Mühendis, 1 adet TH sınıfı 5. dereceli Mühendis ve 1 adet TH sınıfı 8. dereceli Teknisyen kadrolarının ihdas edilmesi ve buna dair hazırlanan kadro cetvellerinin onaylanması oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       05.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 03                                                                                                          

KARAR NO  : 215                                                                                                                

ÖZÜ: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET BELİRLENMESİ HK.

            5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49’uncu Maddesi gereği; 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan II sayılı boş kadro gösterir cetvele göre, boş bulunan kadro karşılığında bünyemizde çalıştırılacak Makina Mühendisi ve Bilgisayar Teknisyeni ücretlerinin; Makina Mühendisinin 10.980,98-TL ve Bilgisayar Teknisyeninin 10.980,98-TL olarak net rakamlarla ücretlendirilmesi teklifi oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       05.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 03                                                                                                          

KARAR NO  : 216                                                                                                   SAYFA: 01        

ÖZÜ: KAYITSIZ VE İZİNSİZ FAALİYET GÖSTEREN GERİ DÖNÜŞÜM ATIK TOPLAYICILARI HK.(KOMİSYON RAPORU)

Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonunun 09.09.2022 tarih ve 25 sayılı müşterek raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       05.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 03                                                                                                          

KARAR NO  : 217                                                                                                  SAYFA : 01              

ÖZÜ: ANKARA BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM YÖNETMELİK TASLAĞI HK.(KOMİSYON RAPORU)

            Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonunun 09.09.2022 tarih ve 23 sayılı müşterek raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       05.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 03                                                                                                          

KARAR NO  : 218                                                                                                                

ÖZÜ: BELEDİYEMİZ YÜZME HAVUZU GİRİŞ ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonunun 09.09.2022 tarih ve 24 sayılı müşterek raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       06.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 04                                                                                                           

KARAR NO  : 219                                                                                                                

ÖZÜ: İLÇEMİZDEKİ KIRSAL MAHALLELERİN KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRLARI HK. (KOMİSYON RAPORU)

            Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 09.09.2022 tarih ve 13 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       06.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 04                                                                                                           

KARAR NO  : 220                                                                                                  SAYFA : 01            

ÖZÜ: İLÇEMİZ KIRŞEYHLER MAHALLESİ 62 PARSEL UYGULAMA İMAR PLANI(GES) HK. (KOMİSYON RAPORU)

            Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 05.10.2022 tarih ve 14 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       06.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 04                                                                                                          

KARAR NO  : 221                                                                                                                

ÖZÜ: İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 155076 ADA 1 PARSEL TRAFO YERİ TAHSİSİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

            Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 05.10.2022 tarih ve 15 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       06.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 04                                                                                                           

KARAR NO  : 222                                                                                                 SAYFA : 01         

ÖZÜ: PANDEMİ DÖNEMİNDE FAALİYETLERİ DURDURULMAYAN İŞLETMELERİN KİRA BEDELLERİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 05.10.2022 tarih ve 14 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       06.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 04                                                                                                           

KARAR NO  : 223                                                                                                 SAYFA : 01         

ÖZÜ: KAMU KURUMLARINA TAHSİSİ YAPILAN TAŞINMAZLARIN TAHSİS SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

            Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 05.10.2022 tarih ve 15 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       06.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 04                                                                                                           

KARAR NO  : 224                                                                                                 SAYFA : 01         

ÖZÜ: BEYPAZARI BELEDİYESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİK TASLAĞI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 05.10.2022 tarih ve 16 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

DÖNEM        : 04                                                                                                       17.10.2022

TOPLANTI  : 10                                                                                              BİRLEŞİM: 15                                                                                                           

KARAR NO  : 225                                                                                                  SAYFA : 01            

ÖZÜ: 2023 MALİ YILI BÜTÇE TASARISI HK. (KOMİSYON RAPORU)

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 06.10.2022 tarih ve 06 sayılı raporunun Meclis huzurunda okunmasından sonra; 27.05.2016 tarih ve 29724 (Mükerrer) sayılı R.G. de yayınlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince Beypazarı Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.