(01-05).07.2022 tarihli Meclis Kararları

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.07.2022

TOPLANTI  : 07                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                           

KARAR NO  : 138                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: EK BÜTÇE HK. (KOMİSYONA HAVALE)

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.07.2022 tarih ve 8763 sayılı ek ödenek içerikli Başkanlık yazısının bir sonraki birleşime kadar bir gün süreyle daha detaylı incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.07.2022

TOPLANTI  : 07                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                           

KARAR NO  : 139                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: AYVAŞIK MAHALLESİ 701 VE 704 ADA ARASINDAKİ SPOR ALANI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.07.2022 tarih ve 8757 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.07.2022

TOPLANTI  : 07                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                           

KARAR NO  : 140                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: KARAKAYA SULAMA TESİSİ TARIMSAL SU ÜCRETLERİ HK.

 

Karakaya Sulama Tesisinden tarımsal su kullanan üreticilerden tahsil edilecek Tarımsal Suyun metreküp bedelinin 0,28-TL olarak, Tarımsal Su Sayaç Kartının adet bedelinin 70,00-TL olarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince belirlenmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.07.2022

TOPLANTI  : 07                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                          

KARAR NO  : 141                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: FESTİVAL STANT ÜCRETLERİ HK.

 

Meclis Başkanı Tuncer KAPLAN’ın “10-11-12 Haziran tarihlerinde düzenlenen 26. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festivalinde Belediyemiz tarafından Bankalar caddesine kurulmuş olan satış stantlarının sağanak yağıştan etkilendiği ve bazı esnaflarımızın mallarının da bu nedenle zarar gördüğü dolayısıyla yeterince satış yapamadıkları için mağdur olduklarından Festival Komitesinin stant ücreti olarak belirlediği bedelin tekrar kendilerine iade edilmesi” yönündeki şifahi teklifi oylandı ve Meclis Üyesi Enes ERÇOBAN’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.07.2022

TOPLANTI  : 07                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                           

KARAR NO  : 142                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: HACIKARA MAHALLESİ 753 ADA 4 PARSELDE BULUNAN PARKA İSİM VERİLMESİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

 

İlçemizde Hacıkara Mahallesi 753 ada 4 parsel üzerinde bulunan isimsiz parka isim verilmesi konusunun daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.07.2022

TOPLANTI  : 07                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                           

KARAR NO  : 143                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: İLÇEMİZDE AŞIRI YAĞIŞLARIN TARIM ALANLARINDA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

 

Son günlerde İlçemizde de görülen aşırı yağışların tarım alanlarında etkilerinin araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Hayvancılık ve Tarım Komisyonu ile Jeotermal Komisyonuna havalesi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.07.2022

TOPLANTI  : 07                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                          

KARAR NO  : 144                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: ATIK YÖNETİMİ KONUSUNDA İLÇEMİZDEKİ TOPLUMSAL BİLİNCİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

 

Atık yönetimi konusunda İlçemizdeki toplumsal bilincin artırılmasına yönelik çalışma yapılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonuna havalesi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.07.2022

TOPLANTI  : 07                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                           

KARAR NO  : 145                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: KURBAN BAYRAMI SÜRESİNCE İLÇEMİZDE YARDIMA MUHTAÇ AİLELERE BELEDİYEMİZİN YAPACAĞI YARDIMLARIN VE ÇALIŞMALARIN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

 

Önümüzdeki Kurban Bayramı süresince İlçemizde yardıma muhtaç ailelere Belediyemizin yapacağı yardımların ve çalışmaların araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonuna havalesi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.07.2022

TOPLANTI  : 07                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                          

KARAR NO  : 146                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: İLÇEMİZDE BULUNAN PARKLAR HK.

Meclis Başkanı Tuncer KAPLAN’ın “İlçemizde bulunan parkların bölge bölge ayırmak suretiyle önce gruplara ayrılması ve bunların bakım, ihtiyaç ve sulama işlerinin zamanında yapılıp yapılmadığının kontrollerinin kurum aidiyeti esasına dayalı olarak Belediyemiz memurlarının sorumluluğuna verilmesi yönündeki şifahi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       01.07.2022

TOPLANTI  : 07                                                                                              BİRLEŞİM: 01                                                                                                           

KARAR NO  : 147                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: İLÇEMİZ HACIKARA MAHALLESİ 2095 ADA 1 PARSELDE BULUNAN 28 VE 29 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN TAHSİSİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

 

İlçemiz Hacıkara Mahallesi 2095 ada 1 parselde bulunan 28 ve 29 numaralı bağımsız bölümlerin, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde; İlçemiz kadınlarının sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerde kullanılması için tahsis edilmesi ve kullanım şartlarının belirlenmesi amacıyla mevzuat gereği hazırlanacak dokümanların temin edilmesi ayrıca; kullanım şartlarının ve aidatının belirlenmesi konusunun daha detaylı incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonlarına havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       02.07.2022

TOPLANTI  : 07                                                                                              BİRLEŞİM: 02                                                                                                           

KARAR NO  : 148                                                                                                  SAYFA : 01

                                                                                                                               

ÖZÜ: EK BÜTÇE HK. (KOMİSYON RAPORU)

 

Plan ve Bütçe Komisyonunun 02.07.2022 tarih ve 04 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       03.07.2022

TOPLANTI  : 07                                                                                              BİRLEŞİM: 03                                                                                                           

KARAR NO  : 149                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: MODERN VE TEKNOLOJİ ODAKLI ENTEGRE FİDE ÜRETİM TESİSİ VE ÇİFTÇİ BİLGİLENDİRME PROJESİNİN ANKARA KALKINMA AJANSINA SUNULMASI İŞ VE İŞLEMLERİ İÇİN PERSONEL GÖREVLENDİRİLMESİ HK.

 

Ankara Kalkınma Ajansının desteklediği "2022 Yılı Güdümlü Proje Desteği" kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce hazırlanan; 2.285.000,00 TL bütçeli Modern ve Teknoloji Odaklı Entegre Fide Üretim Tesisi ve Çiftçi Bilgilendirme Projesinin, Ankara Kalkınma Ajansına sunulması ve başvurusuna dahil diğer iş ve işlemler için Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürü 26332029120 T.C. kimlik numaralı Murat Yaşar ÖCEL’in görevlendirilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       03.07.2022

TOPLANTI  : 07                                                                                              BİRLEŞİM: 03                                                                                                          

KARAR NO  : 150                                                                                                   SAYFA: 01     

                                                                                                                               

ÖZÜ: İLÇEMİZDE KIRSAL MAHALLELERDE TANINACAK MUAFİYET VE İNDİRİMLER HK. (KOMİSYONA HAVALE)

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.06.2022 tarih ve 8655 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Plan ve Bütçe ile Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonlarına havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       03.07.2022

TOPLANTI  : 07                                                                                              BİRLEŞİM: 03                                                                                                           

KARAR NO  : 151                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI (KOMİSYONA HAVALE)

 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.06.2022 tarih ve 8565 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       04.07.2022

TOPLANTI  : 07                                                                                              BİRLEŞİM: 04                                                                                                          

KARAR NO  : 152                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNİN YAĞMUR SUYU HATTI İÇİN GEÇİŞ MUVAFAKATI HK.

 

İlçemiz Gazipaşa  Mahallesi 1716 ada 1 nolu parseldeki Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin  Beypazarı Operasyon Merkezi inşaatının, yağmur suyu bağlantısının dereye bağlanması için park alanından yağmur suyu hattı geçişi için muvafakat verilmesi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       04.07.2022

TOPLANTI  : 07                                                                                              BİRLEŞİM: 04                                                                                                           

KARAR NO  : 153                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: İLÇEMİZ KURTULUŞ MAHALLESİ YÜKSEKKALDIRIM SOKAĞIN MİMARİ VE ESTETİĞİNİN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

 

Mimari Estetik Komisyonunun 10.06.2022 tarih ve 05 sayıl raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       04.07.2022

TOPLANTI  : 07                                                                                              BİRLEŞİM: 04                                                                                                           

KARAR NO  : 154                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: İLÇEMİZDE ÖZELLİKLE TURİZMİN OLDUĞU BÖLGELERDE VE KONUT BÖLGELERİNDE İLAÇLAMA TEDBİRLERİNİN ALINMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

 

Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonunun 10.06.2022 tarih ve 04 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       05.07.2022

TOPLANTI  : 07                                                                                              BİRLEŞİM: 05                                                                                                           

KARAR NO  : 155                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: İLÇEMİZDEKİ İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BELEDİYEMİZE AİT SERALARDA GEZDİRİLMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

 

Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu, Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonu ile Hayvancılık ve Tarım Komisyonlarının müşterek raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       05.07.2022

TOPLANTI  : 07                                                                                              BİRLEŞİM: 05                                                                                                           

KARAR NO  : 156                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ÖZGÜR CAN İNCE'NİN İLÇEMİZDE BULUNAN BİR SOKAĞA İSMİNİN VERİLMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

 

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 10.06.2022 tarih ve 04 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       05.07.2022

TOPLANTI  : 07                                                                                              BİRLEŞİM: 05                                                                                                           

KARAR NO  : 157                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: İLÇEMİZ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 1930 ADA 1 PARSELDE BULUNAN BELEDİYEMİZE AİT 3.665,00 M2 HİSSENİN HİSSEDARA SATIŞI HK. (KOMİSYON RAPORU)

 

Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 06.06.2022 tarih ve 06 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       05.07.2022

TOPLANTI  : 07                                                                                              BİRLEŞİM: 05                                                                                                          

KARAR NO  : 158                                                                                                                 

                                                                                                                               

ÖZÜ: HACIKARA MAHALLESİ 753 ADA 4 PARSELDE BULUNAN PARKA İSİM VERİLMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

 

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 04.07.2022 tarih ve 05 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

DÖNEM        : 04                                                                                                       05.07.2022

TOPLANTI  : 07                                                                                              BİRLEŞİM: 05                                                                                                           

KARAR NO  : 159                                                                                                    SAYFA:01            

                                                                                                                               

ÖZÜ: İLÇEMİZDE KIRSAL MAHALLELERDE TANINACAK MUAFİYET VE İNDİRİMLER HK. (KOMİSYON RAPORU)

           

            Plan ve Bütçe ile Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonlarının 04.07.2022 tarih ve 15 sayılı müşterek raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.