09-13.05.2022 Tarihli Meclis Kararları

TARİH         : 09.05.2022

KARAR NO : 95

FESTİVAL TERTİP KOMİTESİ OLUŞTURULMASI HK.

10-11-12 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan 26. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festivali için Festival Tertip Komitesinin oluşturulması, bu komisyonun Ak Parti Meclis Üyesi Aydın GÖKMEN, Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Ali YILMAZ ve İyi Parti Meclis Üyesi Atanur DOĞAN ERTEN’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Muhsin ÖZDEMİR, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan ÖZMEN, Kültür ve Sosyal İşler Müdür V. Zafer POYRAZ, Yazı İşleri Müdürü Mustafa AÇIKGÖZ, Zabıta Müdürü Doğan GÖKKAYA ve Park ve Bahçeler Müdürü Murat Yaşar ÖCEL’den teşekkül etmesi, Komitenin yapacağı çalışmalarla ilgili olarak Oda Yöneticilerinden veya Esnaflardan bilgi alışverişinde bulunulması durumunda Komite toplantılarına bunlarında çağrılması yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 09.05.2022

KARAR NO : 96

İLÇEMİZE GELEN MİSAFİRLERE GÖRSEL TANITIM YAPILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İlçemize gelen misafirlere görsel tanıtım yapılması adına şehrin Hıdırlık Tepesi veya Salihler Tepesine Beypazarı tanıtım tabelası konulması konusunun daha detaylı incelenmesi için Mimari Estetik Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 09.05.2022

KARAR NO : 97

ORGANİK ÜRÜN YETİŞTİRİCİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Dünya genelinde tarımsal ürünlerin girdilerindeki artışı sebebiyle üreticilere destek olmak adına organik ürün yetiştiriciliğinin araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Jeotermal Komisyonu ile Hayvancılık ve Tarım Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 09.05.2022

KARAR NO : 98

İLÇEMİZDE YAPILACAK OLAN FESTİVAL ÖNCESİNDE İLÇEMİZ ESNAFLARININ YÖRESEL ÜRÜNLER KONUSUNDA YAPMIŞ OLDUĞU HAZIRLIKLARIN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İlçemizde yapılacak olan festival öncesinde ilçemiz esnaflarının yöresel ürünler konusunda yapmış olduğu hazırlıkların araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 09.05.2022

KARAR NO : 99

PANDEMİ DÖNEMİNİN İLÇEMİZDE SOSYAL YARDIM KONULARINDA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Pandemi döneminin sonlarına gelinirken bu süreçte İlçemizde sosyal yardım konularında etkilerin araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 09.05.2022

KARAR NO : 100

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ HK.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin TATAR’a “fahri hemşehrilik beratı” verilmek üzere yapılacak olan ziyarette Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerimiz, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Muhsin ÖZDEMİR, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan ÖZMEN, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim DEMİRARSLAN ile Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşleri Müdür Vekili Zafer POYRAZ’ın katılmaları ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Yurtdışı Çıkışlarıyla İlgili 2021/6 Sayılı Genelgesi ve buna dair diğer mevzuat hükümlerinin uygulanması yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

 

TARİH         : 09.05.2022

KARAR NO : 101

BOSNA HERSEK FEDERASYONUNA BAĞLI OPĆİNA ILİJAŠ BELEDİYESİ İLE KARDEŞ KENT OLMASI HK.

Belediyemizin, Bosna Hersek Federasyonuna bağlı Općina Ilijaš (İliyaş) Belediyesi ile Kardeş Kent olması ve bu durumun Općina Ilijaš (İliyaş) Belediyesince de kabul görmesi halinde öncelikle kendilerinin 10/11/12 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan “Uluslararası Beypazarı Festivaline” davet edilmeleri ve gerektiğinde Belediye Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte Bosna Hersek Federasyonu Općina Ilijaš (İliyaş) Belediyesinin ziyaret edilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri ” başlıklı 18/p “Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek” maddesi gereğince oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 09.05.2022

KARAR NO : 102

2021 MALİ YILINA AİT GELİR VE GİDER KESİN HESABI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2022 tarih ve 7678 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 09.05.2022

KARAR NO : 103

NORM KADRO İHDAS İŞLEMİ  HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.04.2022 tarih ve 7584 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 09.05.2022

KARAR NO : 104

İLÇEMİZ GAZİPAŞA MAHALLESİ 155101 ADA 1 PARSEL, 155092 ADA 1 PARSEL VE 155091 ADA 1 PARSELLERDE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2022 tarih ve 7662 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 09.05.2022

KARAR NO : 105

İLÇEMİZ DİKMEN MAHALLESİ MEVCUT ANAYOLUN OLUŞMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.04.2022 tarih ve 7428 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 10.05.2022

KARAR NO : 106

BEYPAZARI BELEDİYESİ ARAMA VE KURTARMA EKİBİ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.04.2022 tarih ve 7663 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 10.05.2022

KARAR NO : 107

3402 SAYILI KADASTRO KANUNUN EK 5. MADDESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARINDA GÖREV YAPMAK ÜZERE BİLİRKİŞİ SEÇİMİ HK.

İncepelit, Kargı, Yalnızçam ve Kızılcasöğüt Mahallelerinde, 3402 sayılı Kadastro Kanununun ilgili maddeleri kapsamında yapılacak çalışmalarda, kadastro ekibinde görev yapmak üzere;

İncepelit Mahallesi: ***** T.C. kimlik numaralı Mustafa ÇAKIROĞLU ve ***** T.C. kimlik numaralı Halil KILIÇ,

Kargı Mahallesi: ***** T.C. kimlik numaralı Mehmet DÖNMEZ,

Yalnızçam Mahallesi: ***** T.C. kimlik numaralı Selahattin ÜLKER ve ****** T.C. kimlik numaralı Mehmet ÇELİKÖRS,

Kızılcasöğüt Mahallesi: ****** T.C. kimlik numaralı Mustafa SERÇEOĞLU ve ***** T.C. kimlik numaralı Ahmet KARAKAPLAN’ın seçilmeleri teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 10.05.2022

KARAR NO : 108

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ VEYA SATIŞININ YAPILMASI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Beytepe Mahallesi 1437 ada 3 no’lu 523,00 m2’lik Ahşap ev ve Arsası vasıflı Korunması Gerekli Kültür Varlığı Eski Eser şerhi bulunan taşınmaz,

İlçemiz Beytepe Mahallesi 1437 ada 7 no’lu 856,00 m2’lik Ahşap ev ve Arsası vasıflı Korunması Gerekli Kültür Varlığı Eski Eser şerhi bulunan taşınmaz,

İlçemiz Beytepe Mahallesi 1437 ada 8 no’lu 487,00 m2’lik Ahşap ev ve Arsası vasıflı Korunması Gerekli Kültür Varlığı Eski Eser şerhi bulunan taşınmaz,

İlçemiz Beytepe Mahallesi 357 ada 102 no’lu 670,00 m2’lik Kargir ev ve Mağaza vasıflı Korunması Gerekli Kültür Varlığı Eski Eser şerhi bulunan taşınmaz,

İlçemiz Hacıkara Mahallesi 1724 ada 8 no’lu 428,00 m2’lik Ahşap ev ve Arsası vasıflı Korunması Gerekli Kültür Varlığı Eski Eser şerhi bulunan taşınmazın (tarihi eser vasfında), 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince 10 (On) yıla kadar (On yıl dahil) kiraya verilmeleri ya da satışları yönündeki teklif oylamaya sunuldu, teklifin kiralanması bölümü oybirliğiyle, satışı bölümü ise İyi Parti Meclis Üyelerinin red oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

 

TARİH         : 10.05.2022

KARAR NO : 109

İLÇEMİZ KIRBAŞI MAHALLESİ 129 ADA 2 PARSELİN "MAHALLE KONAĞI/KÜLTÜREL TESİS" YAPILMASI AMACIYLA ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TAHSİSİ HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kırbaşı Mahallesi 129 ada 2 parsel 2.338,79 m2'lik arsanın, Ankara Büyükşehir Belediyesince “Mahalle Konağı/Kültürel Tesis” yapılması amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi kapsamında bedelsiz olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 11.05.2022

KARAR NO : 110

İLÇEMİZ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 155175 ADA 15 PARSEL 4745,15 M2 TİCARİ ARSA, 155176 ADA 9 PARSEL 2386,33 M2 TİCARİ ARSA, 155175 ADA 12 PARSEL 345,24 M2 HİSSELİ TİCARİ ARSALARIN SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Başağaç Mahallesi Aşağıbaşağaç Mevkiinde bulunan 155175 ada 15 parsel 4745,15 m2 Emsal:1,50 Yençok:9,50 ticari vasıflı arsa, Başağaç Mahallesi Aşağıbaşağaç Mevkii 155176 ada 9 parsel 2386,33 m2 Emsal:1,50 Yençok:9,50 ticari vasıflı arsa ve Başağaç Mahallesi Aşağıbaşağaç Mevkii 155175 ada 12 parseldeki 533,87 m2 arsadaki 345,24 m2 hisseli Emsal:1,50 Yençok:9,50 olan ticari arsanın satışı teklifi oylanarak İyi Parti Grubu Meclis Üyelerinin red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

 

TARİH         : 11.05.2022

KARAR NO : 111

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İLÇEMİZ BEYTEPE MAHALLESİ 360 ADA 11 PARSEL 2.KAT 4 NUMARALI DÜKKANIN SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Beytepe Mahallesi Kayhan GÜVEN Caddesi 360 ada 11 parselde 2.kat 4 nolu dükkanın satışının ileri tarihlerde talep edilmesi durumunda tekrar değerlendirilmek üzere Başkanlık talebinin geri çekilmesi teklifi oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

 

TARİH         : 11.05.2022

KARAR NO : 112

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İLÇEMİZ BEYTEPE MAHALLESİ 360 ADA 9 PARSEL 2.KAT 6, 7 VE 8 NUMARALI DÜKKANLARIN SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Beytepe Mahallesi Kayhan GÜVEN Caddesi 360 ada 9 parsel 2.kat 6,7 ve 8 nolu dükkanların satışının ileri tarihlerde talep edilmesi durumunda tekrar değerlendirilmek üzere Başkanlık talebinin geri çekilmesi teklifi oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

 

TARİH         : 11.05.2022

KARAR NO : 113

BELEDİYEMİZİN RAMAZAN AYINDA YAPTIĞI SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonunun 15.04.2022 tarih ve 01 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 12.05.2022

KARAR NO : 114

İLÇEMİZDE KURTULUŞ MAHALLESİNDE İSMİ OLMAYAN SOKAKLARIN BELİRLENMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonunun 15.04.2022 tarih ve 03 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 12.05.2022

KARAR NO : 115

İLÇEMİZDE BULUNAN MEYVE AĞAÇLARININ AŞILANMASI İLE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI VE BU KONUDA VATANDAŞLARIMIZIN TEŞVİK EDİLMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Jeotermal Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun 15.04.2022 tarih ve 11 sayılı müşterek raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 12.05.2022

KARAR NO : 116

İLÇEMİZ HANLARÖNÜ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE ŞEHİTLERİ MEYDANININ MİMARİ VE ESTETİK AÇIDAN İNCELENMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Mimari Estetik Komisyonunun 15.04.2022 tarih ve 03 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 12.05.2022

KARAR NO : 117

İLÇEMİZ HACIKARA MAHALLESİ 626 ADA 14 PARSELE CEPHE OLAN SOKAĞA İSİM VERİLMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme ile Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 15.04.2022 tarih ve 10 sayılı müşterek raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 13.05.2022

KARAR NO : 118

İLÇEMİZ GAZİPAŞA MAHALLESİ 1716/1-2 PARSELLERDE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 15.04.2022 tarih ve 01 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 13.05.2022

KARAR NO : 119

2022 YILI KAZI İZİN VE RUHSAT BEDELLERİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 15.04.2022 tarih ve 06 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 13.05.2022

KARAR NO : 120

BEYPAZARI BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM YÖNETMELİK TASLAĞI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 15.04.2022 tarih ve 07 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 13.05.2022

KARAR NO : 121

2021 MALİ YILINA AİT GELİR VE GİDER KESİN HESABI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Plan ve Bütçe Komisyonunun 10.05.2022 tarih ve 03 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 13.05.2022

KARAR NO : 122

İLÇEMİZ GAZİPAŞA MAHALLESİ 155101 ADA 1 PARSEL, 155092 ADA 1 PARSEL VE 155091 ADA 1 PARSELLERDE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 15.05.2022 tarih ve 02 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 13.05.2022

KARAR NO : 123

İLÇEMİZ DİKMEN MAHALLESİ MEVCUT ANAYOLUN OLUŞMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 15.05.2022 tarih ve 03 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.