04-08.04.2022 Tarihli Meclis Kararları

TARİH         : 04.04.2022

KARAR NO : 70

BELEDİYEMİZİN RAMAZAN AYINDA YAPTIĞI SOSYAL YARDIM HİZMETLERİNİN HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Belediyemizin Ramazan ayında yaptığı Sosyal Yardım Hizmetlerinin araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 04.04.2022

KARAR NO : 71

İLÇEMİZDE KURTULUŞ MAHALLESİNDE İSMİ OLMAYAN SOKAKLARIN BELİRLENMESİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İlçemizde Kurtuluş Mahallesinde ismi olmayan sokakların belirlenmesi için çalışma yapılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonuna havalesini teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 04.04.2022

KARAR NO : 72

İLÇEMİZDE BULUNAN MEYVE AĞAÇLARININ AŞILANMASI İLE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI VE BU KONUDA VATANDAŞLARIMIZIN TEŞVİK EDİLMESİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İlçemizde sokaklarda bulunan meyve ağaçlarının aşılanması ile verimliliğinin artırılması ve bu konuda vatandaşlarımızın teşvik edilmesi için araştırma yapılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Hayvancılık ve Tarım Komisyonu ile Jeotermal Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 04.04.2022

KARAR NO : 73

İLÇEMİZİN HANLARÖNÜ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE ŞEHİTLERİ MEYDANI’NIN MİMARİ VE ESTETİK AÇIDAN İNCELENMESİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İlçemizin Hanlarönü 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Meydanı’nın mimari ve estetik açıdan değerlendirilmesi konusunun daha detaylı incelenmesi için Mimari ve Estetik Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 04.04.2022

KARAR NO : 74

01.06.2021 TARİH VE 125 SAYILI MECLİS KARARININ DÜZELTMESİ HK.

Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarih ve 125 sayılı kararının “Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu BEY BEL TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT MADENCİLİK GIDA PETROL ORGANİZASYON TARIM HAYVANCILIK TEKSTİL EMLAK BİLİŞİM ENERJİ SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Vergi Dairesi / No :BEYPAZARI VERGİ DAİRESİ / 2200080253) nin  Jeotermal Kaynak Arama ve İşletme ile ilgili yeni başlayacağı faaliyetler ile şirketin diğer ticari faaliyetleri için sermaye ihtiyacı oluştuğundan 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 18/(i) maddesi “Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek” hükmü gereğince 1.000.000,00-TL tutarındaki sermayesinin 5.000.000,00-TL nakdi sermaye şeklinde artırılarak sermayesinin 6.000.000,00- (altımilyon) TL'ye çıkarılması” şeklinde düzeltilmesi yönündeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 04.04.2022

KARAR NO : 75

BELEDİYE ENCÜMENİ ÜYELİĞİ SEÇİMİ HK.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 33/b maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere Meclis Üyesi Ali YILMAZ ve Meclis Üyesi Emre AKMAN Encümen Üyeliğine seçildiler.

 

TARİH         : 04.04.2022

KARAR NO : 76

İHTİSAS KOMİSYONLARI SEÇİMİ HK.

Meclis Üyesi Enes ERÇOBAN teklifi ile Meclisimizin 4. Döneminde 1 yıl süreyle yine öncesinde olduğu gibi 9 (dokuz) adet komisyonun aynen devam etmesini ve komisyon üyelikleri için yapılan tekliflere göre;

 

- Aydın GÖKMEN, Osman TUNCEL ve Atanur DOĞAN ERTEN; Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine oy birliğiyle,

- Enes ERÇOBAN, Ali Yılmaz ve Mustafa SELET; Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu üyeliğine oy birliğiyle,

 - Emre AKMAN, Sabriye YILMAZ ve Hamdi BENLİ; Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine oy birliğiyle,

- Enes ERÇOBAN, Aydın GÖKMEN ve Mehmet KARATAŞ; Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu üyeliğine oy birliğiyle,

- Haluk ÖZTÜRK, Kudret ÇELİK ve Recep YÜNSEL; Jeotermal Komisyonu Üyeliğine oy birliğiyle,

- Osman KARADEDE, Kudret ÇELİK ve Mustafa SELET; Hayvancılık ve Tarım Komisyonu Üyeliğine oy birliğiyle,

- Osman TUNCEL, Emre AKMAN ve Mehmet KARATAŞ; Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonu üyeliğine oy birliğiyle,

- Sabriye YILMAZ, Haluk ÖZTÜRK ve Hamdi BENLİ; Mimari Estetik Komisyonu üyeliğine oy birliğiyle,

-Ali YILMAZ, Sabriye YILMAZ ve Atanur DOĞAN ERTEN; Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonu üyeliğine oy birliği ile seçildiler.

 

TARİH         : 04.04.2022

KARAR NO : 77

İLÇEMİZ HACIKARA MAHALLESİ 626 ADA 14 PARSELE CEPHE OLAN SOKAĞA İSİM VERİLMESİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İlçemiz Hacıkara Mahallesi 626 ada 14 parsele cephe olan sokağa isim verilmesi konusunun daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu ile Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 05.04.2022

KARAR NO : 78

İLÇEMİZ GAZİPAŞA MAHALLESİ 1716/1-2 PARSELLERDE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 1716 ada 1 ve 2 parsellerde uygulama imar planı değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 05.04.2022

KARAR NO : 79

2022 YILI KAZI İZİN VE RUHSAT BEDELLERİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

2022 Mali Yılı kazı izin ve ruhsat bedelleri hakkındaki Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 05.04.2022

KARAR NO : 80

BEYPAZARI BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM YÖNETMELİK TASLAĞI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmelik Taslağının incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 05.04.2022

KARAR NO : 81

MAMAK BELEDİYESİNİN BELEDİYEMİZDEN FİDE TEMİNİNE İLİŞKİN TALEBİ HK.

5393 sayılı Belediye Kanunun 75/a Maddesinde “Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” hükmü gereğince İlçe sınırlarında bulunan çiftçilere ve vatandaşlara fide desteği vermek suretiyle sürdürülebilir kırsal kalkınmayı amaçlayan Mamak Belediyesi ve talep olması halinde diğer 23 Ankara İlçe Belediyesine, Belediyemiz seralarında üretmekte olduğumuz domates, biber ve patlıcan fidelerinin bedeli mukabilinde satışının yapılmasına ve ilgili kurumlarla protokol yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 38/g maddesi gereğince Başkanlık Makamına yetki verilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 05.04.2022

KARAR NO : 82

İLÇEMİZDE TARIMIN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİCİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA, ÇİFTÇİ VE ÜRETİCİLERİMİZE %50 HİBELİ FİDE DESTEĞİ HK.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun “ Büyükşehir ve İlçe Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 7. Maddesinin ilçe (…) belediyelerinin görev yetkileri başlıklı (f) bendinde (Ek fıkra: 12.11.2012 – 6360/7. Mad.) yer alan; “Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.” Hükmü gereğince; İlçemizde tarımın geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesi amacıyla, çiftçi ve üreticilerimize %50 hibeli %50 katkı payı ile fide dağıtılması, %50 hibenin Belediyemiz bütçesinden karşılanması teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 06.04.2022

KARAR NO : 83

01.02.2022 TARİH VE 32 SAYILI MECLİS KARARI İLE SAĞLIK BAKANLIĞINA TAHSİSİ YAPILAN TAŞINMAZLARIN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNİN HİZMET STANDARTLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ İÇİN GEREKEN BAKIM, ONARIM VE TAMİRATLARIN BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YAPILMASI HK.

01.02.2022 tarih ve 32 nolu Belediye Meclisi Kararı ile tahsisi yapılan İlçemiz Hacıkara Mahallesi 62 ada 10 parsel üzerinde mülkiyeti Belediyemize ait bulunan 1. kat 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ve 85 nolu bağımsız bölümlerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi ve 75/d maddesine istinaden Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin hizmet standartlarına uygun hale getirilmesi için yapılması gereken bakım, onarım, tadilat ve tamiratlarının Belediyemiz tarafından yapılması teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 06.04.2022

KARAR NO : 84

İLÇEMİZ AKÇAKAVAK MAHALLESİNDE BULUNAN KUM OCAĞININ İŞLETMESİNİN RÖDÖVANSI(KULLANDIRILMASI) HK.

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve  Koordinasyon Başkanlığından 5 yıllığına Belediyemiz adına kiralanan ve K2017.01-IA grup ruhsatlı Akçakavak Mahallesi hudutları içinde bulunan kum ocağının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereği rödovans(kullandırma) yöntemiyle uzun süreli olarak(5 yıllık) kiralaması oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 06.04.2022

KARAR NO : 85

İLÇEMİZ GÜRSÖĞÜT MAHALLESİ 4183 PARSELİN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TAHSİSİ HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gürsöğüt Mahallesi 4183 parsel 39,00 m2;'lik kerpiç evin; Mahalle halkının dinlenebileceği, sosyal etkinlikler düzenleyebileceği kına, düğün, cenaze vb. törenlerde yararlanabileceği bir köy konağının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereği Ankara Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak 25 yıl süre ile tahsis edilmesi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 06.04.2022

KARAR NO : 86

İLÇEMİZ HACIKARA MAHALLESİ 155009 ADA 3 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN BİNADAKİ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TAŞINMAZ SATIŞI HK.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis ve Encümen kararına istinaden, mülkiyeti Belediyemize ait ilçenin Hacıkara Mahallesi 155009 ada 3 no’lu parsel üzerinde bulunan taşınmazdaki;

 

- 2. Bodrum kat 1 no’lu dükkan vasıflıbağımsız bölümü           107.000,00 TL bedelle,

- 1. Bodrum Kat 2 no’lu dükkan vasıflı bağımsız bölümü           96.000,00 TL bedelle,

- Zemin kat 3 no’lu Fırınvasıflı bağımsız bölümü                    6.000.000,00 TL bedelle,

- Zemin kat 4 no’lu dükkan vasıflı bağımsız bölümü               2.250.000,00 TL bedelle,

- Zemin kat 5 no’lu dükkan vasıflı bağımsız bölümü               2.250.000,00 TL bedelle,

- Zemin kat 6 no’lu dükkan vasıflı bağımsız bölümü               2.250.000,00 TL bedelle,

- 1. Normal kat 7 no’lu işyeri vasıflı bağımsız bölümü             2.000.000,00 TL bedelle,

- 1. Normal kat 8 no’lu işyeri vasıflı bağımsız bölümü             2.000.000,00 TL bedelle,

- 1. Normal kat 9 no’lu işyeri vasıflı bağımsız bölümü             2.000.000,00 TL bedelle,

- 1. Normal kat 10 no’lu işyeri vasıflı bağımsız bölümü           2.000.000,00 TL bedelle,

- 2. Normal kat 11 no’lu Düğün salonu vasıflı bağımsız bölümü 14.047.000,00 TL bedelle,  taşınmazın tüm bağımsız bölümler ve eklentileri ile birlikte toplam 35.000.000,00 TL bedel üzerinden, Ankara Büyükşehir Belediyesine asli görevlerinde kullanılması için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesine istinaden satışının yapılması şeklindeki teklifi oylandı, Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyelerinin red oylarına karşılık (14 kabul-2 red) oy çokluğu ile kabul edildi.

 

TARİH         : 06.04.2022

KARAR NO : 87

İLÇEMİZ MACUN MAHALLESİ 137 ADA 47, 48 VE 49 PARSELLERİN SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Macun Mahallesi 137 ada 47 parsel, Macun Mahallesi 137 ada 48 parsel ve Macun Mahallesi 137 ada 49 parsellerin 5393 Sayılı Belediye Kanununu  18/e maddesi gereği satışı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 07.04.2022

KARAR NO : 88

2021 YILI FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ HK.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Belediye Başkanı tarafından hazırlanan Beypazarı Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin “OYLAMA USULLERİ” başlıklı 13/b maddesine göre oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 08.04.2022

KARAR NO : 89

2000 YILINDA BEYPAZARI’NDA YAPILAN RESTORASYONLAR HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 07.03.2022 tarih ve 04 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 08.04.2022

KARAR NO : 90

İL AFET RİSK AZALTMA PLANI (İRAP) KAPSAMINDA, BEYPAZARI BELEDİYESİ ARAMA VE KURTARMA EKİBİ KURULMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 11.03.2022 tarih ve 05 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 08.04.2022

KARAR NO : 91

2022 YILI ULUSLARARASI BEYPAZARI VE YÖRESİ TARİH, KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonunun 11.03.2022 tarih ve 06 sayılı müşterek raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 08.04.2022

KARAR NO : 92

BELEDİYEMİZ TARAFINDAN UÇURTMA ŞENLİĞİ DÜZENLENMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 11.03.2022 tarih ve 07 sayılı müşterek raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 08.04.2022

KARAR NO : 93

KİTAP VE KÜLTÜR GÜNLERİ DÜZENLENMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonunun 11.03.2022 tarih ve 08 sayılı müşterek raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 08.04.2022

KARAR NO : 94

2022 MALİ YILI ÜCRET TARİFELERİNE EK YAPILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 11.03.2022 tarih ve 09 sayılı müşterek raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.