01-04.03.2022 Tarihli Meclis Kararları

TARİH         : 01.03.2022

KARAR NO : 50

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İLÇEMİZ KOZAĞAÇ MAHALLESİ 109 ADA 9 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN 62,62 M2 EV VASIFLI TAŞINMAZIN SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kozağaç Mahallesi 109 ada 9 parsel üzerinde bulunan 62,62 m2 ev vasıflı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışı teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.03.2022

KARAR NO : 51

CARİ HARCAMALARDA KULLANILMAK ÜZERE İLLER BANKASI A.Ş.’DEN NAKİT KREDİ KULLANILMASI HK.(KOMİSYONA HAVALE)

Cari harcamalarda kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 10.000.000,00-TL (Onmilyonlira) nakit kredi kullanılması teklifinin daha detaylı incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.03.2022

KARAR NO : 52

GAZİ GÜNDÜZALP TÜRBESİNİN YENİLENMESİ VE YOL TABELALARI HK.

İlçemiz Hırkatepe Mahallesinde bulunan Gazi Gündüzalp Türbesi için öncelikle türbe girişinden itibaren teknik olarak bir taslak proje yapılması ve bu doğrultuda Türbenin yenilenmesi ayrıca şehir merkezinden başlayarak yol güzergahı boyunca yol ayrımlarında yön tabelaların yapılması şeklindeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.03.2022

KARAR NO : 53

2022 YILINDA ULUSLARARASI BEYPAZARI VE YÖRESİ TARİH, KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİNİN YAPILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

2022 yılında Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festivalinin yapılması ve tarihinin belirlenmesi konusunun daha detaylı incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonlarına havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.03.2022

KARAR NO : 54

2022 YILINDA ULUSLARARASI BEYPAZARI VE YÖRESİ TARİH, KÜLTÜR VE TURİZM FESTİVALİNİN YAPILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İlçemizde yaşayan başta çocuklarımız ve gençlerimize yönelik olarak daha önceki yıllarda Belediyemiz tarafından düzenlenen uçurtma şenliği etkinliklerinin bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri kapsamında yapılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonlarına havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.03.2022

KARAR NO : 55

KİTAP VE KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ GÜNLERİ DÜZENLENMESİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak kitap okuma bilincini kazandırmak ve artırmak amacıyla kitap ve kültür etkinlikleri günleri düzenlenmesi konusunun daha detaylı incelenmesi için Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.03.2022

KARAR NO : 56

KONYA İLİ AKŞEHİR İLÇESİ İLE KARDEŞ KENT OLUNMASI HK.

Belediyemiz ile Konya İli Akşehir İlçe Belediyesinin Kardeş Kent olması, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri ” başlıklı 18/p “Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek” maddesi gereğince oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.03.2022

KARAR NO : 57

2022 MALİ YILI ÜCRET TARİFELERİNDE BULUNAN İMAR PLANI VE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KONTROL ÜCRETİ BAŞLIĞINDA BELİRLENEN ÜCRET TARİFESİNE EK YAPILMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

2022 Mali Yılı Ücret Tarifelerinde bulunan İmar Planı ve Plan Değişikliği Kontrol Ücreti başlığında belirlenen ücret tarifesine ek yapılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.03.2022

KARAR NO : 58

GAZİGÜNDÜZALP İŞ MERKEZİNDE BULUNAN KULE KATI VE KULE KISMININ YIKILMASI HK.

“Beypazarı zengin tarihi, doğal ve kültürel mirasıyla günümüzün korunmaya değer yerleşimlerinden biridir.  Beypazarı’nın tarihi ve kültürel mirası için büyük öneme sahip olan “Tarihi Beypazarı Evleri”, genel olarak kentin merkezindeki tarihi çarşı ve sokaklarda yer almaktadır. Restorasyonu tamamlanarak farklı kullanımlar için hizmete açılmış birçok tarihi konak bu sokakta yer almaktadır. Konut mimarisi açısından Beypazarı Evleri, cumbalı veya guşganalı olan iki ya da üç katlı ahşap yapılar vardır. Ayrıca saray mutfağı gastronomisi ile meşhur ve nam salmış yemekleri bulunmaktadır.

Beypazarı bu tarihi özelliği ile yılda çok sayıda yabancı ve yerli turisti ağırlamaktadır. Ancak turizmin kalbi olan tarihi dokunun bulunduğu şehir merkezine girerken ilk göze çarpan yapı 1990’lı yıllarda restorankule katı olarak projelendirilip yapılan, ancak bu zamana kadar bu amaçla hiçbir şekilde kullanılmayan, o yıllarda nasıl bir düşünceyle planlandığı anlaşılamayan, tarihi dokunun içerisinden ucube gibi çıkan bir kule bulunmaktadır. Gazigündüzalp iş merkezinin içerisinde yer alan bu yapıyı gören ve ilçemize ziyarete gelen turistler bu yapının, tarihi dokunun güzelliğini bozduğu, böyle bir yapının anlamsız ve çirkin olduğu gerekçesi ile serzeniş ve şikayette bulunmaktadır. Ayrıca ilçemize çalışma ziyaretlerinde bulunan Kültür Varlıkları Koruma Kurulu üyeleri,  Üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik fakültesi hoca ve öğrencileri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri bu yapıyı görür görmez tepki göstermekte ve bu tarihi dokuya aykırı inşa edildiğinden bahsetmekte ve “böyle bir yapı yapılacak ise de şehrin en yüksek noktasına seyir amaçlı yapılmalıydı” şeklinde görüşlerini bildirmektedirler.

 

Dünya kültür mirası UNESCO geçici listesine alınan ilçemizin tarihi dokusunun yapısına ve özelliğine aykırı olarak yapılmış, hiç bir amaca hizmet etmeyen, atıl ve boş durumdaki Gazi Gündüzalp İş Merkezindeki bu kulenin yıkılıp kaldırılması yönündeki Başkanlık talebi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.03.2022

KARAR NO : 59

İLÇEMİZ KIZILCASÖĞÜT MAHALLESİ 1434 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN 185,00 M2'LİK ARSANIN SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kızılsöğüt Mahallesi 1434 parsel 185,00 m2 arsanın 3194 Sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.03.2022

KARAR NO : 60

İLÇEMİZ YUKARIGÜNEY MAHALLESİ 101 ADA 161 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN 2.677,27 M2'LİK TARLANIN SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yukarıgüney Mahallesi 101 ada 161 parsel 2.677,27 m2'lik tarlanın 3194 Sayılı İmar Kanununun geçici 16. maddesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.03.2022

KARAR NO : 61

İL AFET RİSK AZALTMA PLANI (İRAP) KAPSAMINDA, BEYPAZARI BELEDİYESİ ARAMA VE KURTARMA EKİBİ KURULMASI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2021/6 sayılı genelgeleri doğrultusunda gönüllü belediye personeli ve diğer sivil katılımcılardan oluşacak Beypazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi kurulması konusunun daha detaylı incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.03.2022

KARAR NO : 62

KARDEŞ ŞEHİR OLUNMASI YÖNÜNDE ALINMIŞ OLAN, 03.03.2020 TARİH VE 172 SAYILI MECLİS KARARINDA DÜZELTME YAPILMASI HK.

Belediyemiz Meclisinin 03.03.2020 tarih ve 172 sayılı kararında düzeltme yapılması ve Kardeş Şehir isminin Nijerya Federal Cumhuriyeti Akwa İbom Eyaleti İkono Belediyesi (İkono Local Government Area) olarak düzeltilmesi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.03.2022

KARAR NO : 63

İLÇEMİZDE YARDIMA MUHTAÇ KİMSELERE ELEKTRİK YARDIMI YAPILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Belediyemiz tarafından acilen “Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin” hazırlanarak Meclise sunulması ve akabinde yardımların en hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması,

 

Ayrıca, İlçemizde solunum cihazı kullanmak zorunda olan hastalar ile akülü araç kullanan engelli vatandaşlarımızın bir an önce tespitinin yapılması ve yönetmelikten önce acilen solunum cihazı kullanan vatandaşımıza hortum, maske, tüp vb. sarf malzemelerinin Belediyemizce karşılanması ve bu cihazlar ile engelli vatandaşımızın kullanmak zorunda olduğu akülü araçlarının elektrik dolum sarfının hesaplanarak buna göre nakit yardım yapılması, mümkün olmadığı durumda ise Belediyemiz imkanları ile dolum yapılması, bu hizmetten faydalanacak kişilerin tespiti için ise Başkanlık Makamının yetkili olmasını teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.03.2022

KARAR NO : 64

İLÇEMİZDE MESLEKİ OLARAK AÇILAN VEYA AÇILABİLECEK KURSLARIN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonunun 11.02.2022 tarih ve 04 sayılı müşterek raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.03.2022

KARAR NO : 65

BELEDİYEMİZİN SOKAK HAYVANLARI KONUSUNDA KIŞ AYLARINDA YAPILAN HİZMETLERİN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonunun 11.02.2022 tarih ve 02 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 04.03.2022

KARAR NO : 66

İLÇEMİZDE HAYVANCILIK KONUSUNDA YAPILAN DESTEKLERİN YETERLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Jeotermal Komisyonu ile Hayvancılık ve Tarım Komisyonunun 11.02.2022 tarih ve 05 sayılı müşterek raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 04.03.2022

KARAR NO : 67

2000 YILINDA YAPILAN RESTORASYONLAR HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 07.02.2022 tarih ve 03 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 04.03.2022

KARAR NO : 68

İLÇEMİZ İSTİKLAL SOKAĞIN MİMARİ VE ESTETİĞİNİN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Mimari Estetik Komisyonunun 11.02.2022 tarih ve 02 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 04.03.2022

KARAR NO : 69

CARİ HARCAMALARDA KULLANILMAK ÜZERE İLLER BANKASI A.Ş.’DEN NAKİT KREDİ KULLANILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Cari harcamalarda kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 10.000.000,00-TL (Onmilyonlira) Nakit Kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Tuncer KAPLAN’a yetki verilmesi oylanarak İyi Parti Meclis Üyelerinin red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.