03-07.01.2022 Tarihli Meclis Kararları

TARİH         : 03.01.2022

KARAR NO : 01

2000 YILINDA BEYPAZARINDA YAPILAN RESTORASYONLAR HK.

Konunun daha detaylı incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havalesi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.01.2022

KARAR NO : 02

TAŞINMAZ SATIŞ KARARLARI HK.

Belediyemizin 15 Nisan 2019 tarihinden itibaren 31.12.2021 tarihine kadar taşınmazlar hakkındaki satış kararlarının tarih, ada parsel numarası, miktarı, evsafı, muhammen bedeli ve satış tutarını içeren yazılı bir belgenin hazırlanarak İyi Parti Meclis Grubuna verilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.01.2022

KARAR NO : 03

BELEDİYEMİZ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZE YAPILAN SON BİR AYA AİT TALEPLERİN ARAŞTIRILMASI HK.

Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze yapılan son bir aya ait taleplerin araştırılması konusunun daha detaylı incelenebilmesi için Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.01.2022

KARAR NO : 04

İLÇEMİZ GENÇLERİNİN YARIYIL TATİLİ DÖNEMİNDE SPORA OLAN YÖNELİMİNİN ARTIRILMASI HK.

İlçemiz gençlerinin yarıyıl tatili döneminde spora olan yöneliminin artırılması için araştırma yapılması konusunun daha detaylı incelenebilmesi için Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.01.2022

KARAR NO : 05

İLÇEMİZDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN OKULLARINA ULAŞIMI KONUSUNDA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ YETERLİLİĞİ VE SAATLERİNİN UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI HK.

İlçemizde eğitim gören öğrencilerin okullarına ulaşımı konusunda toplu taşıma araçlarının yeterliliği ve saatlerinin uygunluğunun araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.01.2022

KARAR NO : 06

JEOTERMAL KAYNAKLARIN HAYVANCILIKTA KULLANIM ALANLARININ ARAŞTIRILMASI HK.

Jeotermal kaynakların hayvancılıkta kullanım alanlarının araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Jeotermal Komisyonu ile Hayvancılık ve Tarım Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.01.2022

KARAR NO : 07

NORM KADRO İHDASI HK.

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan II sayılı boş kadro değişikliği cetveline (memur) göre hazırlanan boş kadro iptal ihdasını gösterir cetvelde Belediyemiz ihtiyacına binaen 06.08.2014 tarih ve 159 sayılı Belediye Meclis kararıyla ihdas edilmiş olan 1 adet 7. dereceli GİH sınıfı memur kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet GİH sınıfı 7. dereceli Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi ve buna dair hazırlanan değişiklik cetvelinin kabulü yönündeki teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.01.2022

KARAR NO : 08

DENETİM KOMİSYONU ÜYELİKLERİ SEÇİMİ HK.

Ak Parti grubu üyeleri Aydın GÖKMEN 15 oy, Emre AKMAN 15 oy ve İyi Parti üyesi Recep YÜNSEL 11 oy alarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Belediyemizin 2021 Mali Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için “Denetim Komisyonu” üyeliklerine seçildiler.

 

TARİH         : 03.01.2022

KARAR NO : 09

MECLİS ÜYESİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI ÖDENEĞİ HK.

Belediye Başkanı tarafından görevlendirilecek Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısına ödenecek aylık ödeneğin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’si olması yönündeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 04.01.2022

KARAR NO : 10

BELEDİYEMİZE AİT GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan gayrimenkullerin (taşınmazların) 2022 yılı içinde kiralama  süresi biten ve yeniden kiralanması düşünülen gayrimenküllerin (taşınmazların) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince 10 yıla kadar (10 yıl dahil) kiralanması teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 04.01.2022

KARAR NO : 11

İLÇEMİZ TAHİR MAHALLESİ 1345 PARSELDE BULUNAN 580,00 M2 ARSANIN SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tahir Mahallesi 1345 parselde bulunan 580,00 m2 arsanın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satışı teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 04.01.2022

KARAR NO : 12

İLÇEMİZ TAHİR MAHALLESİ 1346 PARSELDE BULUNAN 641,00 M2 ARSANIN SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tahir Mahallesi 1346 parsel 641,00 m2 arsanın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satışı teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 04.01.2022

KARAR NO : 13

İLÇEMİZ HACIKARA MAHALLESİ 1680 ADA 4 PARSELDE BULUNAN BODRUM KAT 22 VE 23 NUMARALI DÜKKANLARIN SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Hacıkara Mahallesi 1680 ada 4 parselde bulunan bodrum kat 22 numaralı dükkân vasıflı (1042,36 m2) ve Hacıkara Mahallesi 1680 ada 4 parselde bulunan bodrum kat 23 numaralı dükkân (1028,97 m2) vasıflı taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satışı teklifi oylanarak İyi Parti Grubunun red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

 

TARİH         : 05.01.2022

KARAR NO : 14

"KIRSAL KALKINMA VE MALİ DESTEK PROGRAMI" KAPSAMINDA HAZIRLANAN PROJENİN ANKARA KALKINMA AJANSINA SUNULMASI  VE DİĞER İŞLEMLER İÇİN YETKİ VERİLMESİ HK.

Ankara Kalkınma Ajansının başlattığı "Kırsal Kalkınma ve Mali Destek Programı" kapsamında  5080 m2 seramızın makine ekipman temini için hazırladığımız; 2.070.000,00 TL bütçeli modern teknoloji odaklı entegre fide üretim tesisi ve çiftçi bilgilendirme projesinin Ankara Kalkınma Ajansına sunulması ve başvurusu dahil diğer iş ve işlemler için Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı DMK kapsamında görevli memur personelimiz Hakan BAŞAL’ın görevlendirilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 05.01.2022

KARAR NO : 15

DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ İLE KARDEŞ KENT OLUNMASI HK.

Denizli İli Buldan İlçesi ile Kardeş Kent olunması, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri ” başlıklı 18/p “Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek” maddesi gereğince oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 05.01.2022

KARAR NO : 16

BEYPAZARI BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜNE YARDIM YAPILMASI HK.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde “... gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir” hükmü gereğince; Beypazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne mevzuatta bildirilen yasal limiti geçmemek kaydı ile nakdi yardım yapılması teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 05.01.2022

KARAR NO : 17

MİLLİ SPORCUMUZ MİZGİN AY'A YARDIM YAPILMASI HK.

İlçemizde ikamet eden, Belediyemizin de destekleriyle çok sayıda Türkiye Şampiyonlukları, Türkiye rekorları, Balkan Şampiyonlukları, Avrupa'da çeşitli dereceler, dünya şampiyonlukları kazanmış olan, Türkiye'de yapılacak olan İslam Oyunları, Avrupa Salon Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve 2024 Paris Olimpiyatlarının hazırlıklarına devam eden Mizgin AY’a daha önceki yıllarda olduğu gibi Belediyemiz tarafından barınma, beslenme ve ulaşım masrafları için Belediyemiz tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi kapsamında 2022 Mali yılı kapsayacak şekilde ilk etapta peşin 10.500,00-TL nakit ve mart ayından itibaren her ay için ise 2.500,00-TL nakdi yardım yapılması teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 05.01.2022

KARAR NO : 18

İLÇEMİZDE BULUNAN BİR SOKAĞA VEYA YAPIYA "SEZAİ KARAKOÇ" İSMİNİN VERİLMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 08.12.2021 tarih ve 24 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 05.01.2022

KARAR NO : 19

"BAHA TEKİN" İSMİNİN İLÇEMİZDE BULUNAN BİR SOKAĞA İSMİNİN VERİLMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 08.12.2021 tarih ve 25 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 05.01.2022

KARAR NO : 20

HACILAR KÖPRÜSÜ SOKAK İSMİNİN "ÇAYIRLIOĞLU SOKAK" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 08.12.2021 tarih ve 26 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 06.01.2022

KARAR NO : 21

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  TASLAĞI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 08.12.2021 tarih ve 21 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 06.01.2022

KARAR NO : 22

KÖMÜR YARDIMI YAPILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.12.2021 tarih ve 07 sayılı raporu, Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 22 sayılı raporu ile Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonunun 08.12.2021 tarih ve 08 sayılı müşterek komisyon raporu tekrar incelenmek üzere aynı komisyonlara havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 06.01.2022

KARAR NO : 23

İLÇEMİZDE KIŞ AYLARINDA YAYA TRAFİĞİ İÇİN BELEDİYEMİZCE YAPILABİLECEK İYİLEŞTİRMELERİN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonu 08.12.2021 tarih ve 07 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 06.01.2022

KARAR NO : 24

İLÇEMİZDE KIŞ AYLARINDA TURİZMİN VERİMLİ GEÇMESİ ARAŞTIRMA YAPILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonunun 08.12.2021 tarih ve 09 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 07.01.2022

KARAR NO : 25

İLÇEMİZDE BULUNAN JEOTERMAL KAYNAK SULARININ KIŞ DÖNEMİNDE SEBZE ÜRETİMİNDE YAŞANABİLECEK DON OLAYLARINA KARŞI KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Jeotermal Komisyonunun 08.12.2021 tarih ve 08 sayılı raporu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun 08.12.2021 tarih ve 08 sayılı müşterek komisyon raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 07.01.2022

KARAR NO : 26

İLÇEMİZDE SON BİRKAÇ YIL İÇERİSİNDE SOSYAL HİZMET VE YARDIM TALEPLERİNDE FARKLILIKLAR OLUŞUP OLUŞMADIĞININ ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonunun 08.12.2021 tarih ve 09 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 07.01.2022

KARAR NO : 27

İLÇEMİZDEKİ İSTİKLAL SOKAĞIN MİMARİ VE ESTETİĞİNİN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Mimari Estetik Komisyonunun 08.12.2021 tarih ve 07 sayılı raporunun yapılacak olan kapsamlı çalışmaların devam etmesinden dolayı tekrar komisyona havale edilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 07.01.2022

KARAR NO : 28

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE 2022 YILINDA ÖDENECEK HUZUR HAKKININ TESPİTİ HK.

5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi kapsamında Meclis üyelerinin katıldıkları toplantılarda her gün için "Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birine karşılık gelen miktarın" huzur hakkı olarak ödenmesi şeklindeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 07.01.2022

KARAR NO : 29

ZABITA MEMURU FAZLA ÇALIŞMA MESAİ ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ HK.

Belediyemiz bünyesinde görevli Zabıta personeline ödenecek fazla çalışma ücretinin, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı "K Cetveli"nde yer alan aylık brüt 888,00.-TL (Sekizyüzseksensekizlira) olması yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 07.01.2022

KARAR NO : 30

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI VE ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ HK.

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan II sayılı boş kadro gösterir cetvele göre, hali hazırda bünyemizde çalışan ve Başkanlık Makamınca 2022 Mali Yılı içerisinde çalıştırılması uygun görülecek olan Tam Zamanlı Sözleşmeli personel ücretlerinin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak “Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” konulu Genelgesi kapsamında, ek ödemeler vb. her şey dahil net rakamlar (Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak Haziran ayı zam oranı bu net ücretlere ayrıca eklenir.) olarak ödenmesi ve aşağıda gösterilen tabloya göre belirlenen net rakamlarla ücretlendirilmesi teklifi oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

 

TARİH         : 07.01.2022

KARAR NO : 31

BELEDİYEMİZ VE YETKİLİ MEMUR SENDİKASI ARASINDA SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ YAPILMASI HK.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.12.2021 tarihli ve 5166 sayılı Başkanlık yazısında yasal durumu açıkça yazılı olduğu gibi, Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele; yetkili memur sendikası ile yapılacak sözleşme kapsamında sosyal denge tazminatı ödenmesi ve sözleşmeyi yapmak ve sözleşme şartlarını belirlemek üzere Belediye Başkanının yetkili olması şeklindeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.