01.12.2021 Tarihli Meclis Kararları

TARİH         : 01.12.2021

KARAR NO : 235

İLÇEMİZ HACIKARA MAHALLESİ 155009 ADA 3 NOLU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN BİNAYA İSİM VERİLMESİ HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçenin Hacıkara Mahallesi 155009 ada 3 nolu parsel üzerinde bulunan binaya;  5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.” maddesi gereği  “PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ” isminin verilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.12.2021

KARAR NO : 236

İLÇEMİZDE BULUNAN BİR SOKAĞA VEYA YAPIYA “SEZAİ KARAKOÇ” İSMİNİN VERİLMESİ HK.

İlçemizde bulunan bir sokağa veya yapıya “Sezai KARAKOÇ” isminin verilmesi konusunun daha detaylı incelenmesi için, Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi talebi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.12.2021

KARAR NO : 237

BAHA TEKİN İSMİNİN İLÇEMİZDE BULUNAN BİR SOKAĞA VERİLMESİ HK.

İlçemizde yetiştirici spor yöneticiliği yapmış ve bu alanda ilçemiz gençlerine emeği geçmiş olan ve yakın zamanda vefat eden Baha TEKİN’in ilçemizde bulunan bir sokağa isminin verilmesi konusunun daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.12.2021

KARAR NO : 238

İLÇEMİZDE KIŞ AYLARINDA YAYA TRAFİĞİ İÇİN BELEDİYEMİZCE YAPILABİLECEK İYİLEŞTİRMELERİN ARAŞTIRILMASI HK.

İlçemizde kış aylarında yaya trafiği için Belediyemizce yapılabilecek iyileştirmelerin araştırılması konusunun, daha detaylı incelenmesi için Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.12.2021

KARAR NO : 239

HACILAR KÖPRÜSÜ SOKAK İSMİNİN “ÇAYIRLIOĞLU SOKAK” OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HK.

İlçemiz Hacılar Köprüsünün yanında bulunan Hacılar Köprüsü Sokak isminin “Çayırlıoğlu Sokak” olarak değiştirilmesi konusunun daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.12.2021

KARAR NO : 240

İLÇEMİZDE KIŞ AYLARINDA TURİZMİN VERİMLİ GEÇMESİ İÇİN ARAŞTIRMA YAPILMASI HK.

İlçemizde kış aylarında turizmin verimli geçmesi için araştırma yapılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.12.2021

KARAR NO : 241

İLÇEMİZDE BULUNAN JEOTERMAL KAYNAK SULARININ KIŞ DÖNEMİNDE SEBZE ÜRETİMİNDE YAŞANABİLECEK DON OLAYLARINA KARŞI KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI HK.

İlçemizde bulunan jeotermal kaynak sularının kış döneminde sebze üretiminde yaşanabilecek don olaylarına karşı kullanılabilirliğinin araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Jeotermal Komisyonu ile Hayvancılık ve Tarım Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.12.2021

KARAR NO : 242

İLÇEMİZDE SON BİRKAÇ YIL İÇERİSİNDE SOSYAL HİZMET VE YARDIM TALEPLERİNDE FARKLILIKLAR OLUŞUP OLUŞMADIĞININ ARAŞTIRILMASI HK.

İlçemizde son birkaç yıl içerisinde Sosyal Hizmet ve Yardım taleplerinde farklılıklar oluşup oluşmadığının araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.12.2021

KARAR NO : 243

KÖMÜR YARDIMI YAPILMASI HK.

İlçemizdeki küçük esnafımıza kış aylarında kömür yardımı yapılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonlarına havale edilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.12.2021

KARAR NO : 244

İLÇEMİZ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 1932 ADA 4 PARSELDE BULUNAN 386,24 M2 BELEDİYEMİZ HİSSESİNİN HİSSEDARLARA SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ve vatandaşlara ait olan İlçemiz Başağaç Mahallesi 1932 ada 4 parseldeki 386,24 m2 Belediyemiz hissesinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereği hissedarlara satışı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.12.2021

KARAR NO : 245

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  TASLAĞININ GÖRÜŞÜLMESİ HK.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını yeniden belirlenmesi amacıyla, “Beypazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik taslağı ” konusunun daha detaylı incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.12.2021

KARAR NO : 246

BELEDİYEMİZ VE İLÇEMİZDE KURULMASI PLANLANAN KADIN KOOPERATİFİ ARASINDA MEYVE KURUTULMASI VE BENZERİ KONULARDA PROTOKOL YAPILMASI İÇİN BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ HK.

İlçemizde kurulması planlanan Kadın Kooperatifi ile meyve kurutulması ya da buna benzer konularda destek amacıyla, 5393 sayılı Belediye kanununun 38/9 maddesi gereği protokol yapılması ve yapılacak protokol için Belediye Başkanlık Makamına yetki verilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.12.2021

KARAR NO : 247

İLÇEMİZDE BULUNAN BİR CADDE VEYA ESERE MEHMET CENGİZ ÖZALP İSMİNİN VERİLMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 06.11.2021 tarih ve 23 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.12.2021

KARAR NO : 248

İLÇEMİZDEKİ İSTİKLAL SOKAĞIN MİMARİ VE ESTETİĞİNİN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Mimari Estetik Komisyonunun 06.11.2021 tarih ve 06 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.12.2021

KARAR NO : 249

İLÇEMİZDE BULUNAN ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SAYISININ KAMU, KURUM VE KURULUŞLARI VASITASIYLA ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonunun 06.11.2021 tarih ve 07 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.12.2021

KARAR NO : 250

İLÇEMİZDE EĞİTİM VEREN OKULLARDA COVİD-19 DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonunun 06.11.2021 tarih ve 08 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.12.2021

KARAR NO : 251

İLÇEMİZDE TİCARİ TAKSİ UYGULAMALARINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ MAĞDURİYETİ KONULARININ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VASITASI İLE ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonunun 06.11.2021 tarih ve 06 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.12.2021

KARAR NO : 252

BELEDİYEMİZCE YÜRÜTÜLEN JEOTERMAL ALAN ÇALIŞMALARININ ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Jeotermal Komisyonunun 06.11.2021 tarih ve 07 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.12.2021

KARAR NO : 253

İLÇEMİZDE PANDEMİ SÜRECİNİN TARIMSAL ÜRETİM FAALİYETLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hayvancılık ve Tarım Komisyonunun 06.11.2021 tarih ve 07 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.12.2021

KARAR NO : 254

2022 MALİ YILI ÜCRET TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 06.11.2021 tarih ve 20 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.12.2021

KARAR NO : 255

ANKARA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ (KGYS) VE ALT BİLEŞENİ OLAN PLAKA TANIMA SİSTEMİ (PTS) KURULUMLARINDA RUHSAT KAZI BEDELLERİNDEN MUAF TUTULMASI VEYA MİNİMUM DÜZEYDE ALINMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 06.11.2021 tarih ve 19 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.