01-07.10.2021 Tarihli Meclis Kararları

TARİH         : 01.10.2021

KARAR NO : 199

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İLÇENİN BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 155175 ADA 11 NOLU TAŞINMAZ İLE BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 151175 ADA 14 NOLU TAŞINMAZIN SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Başağaç Mahallesi 155175 ada 11 parsel numaralı imar planında Ticaret Alanı olarak ayrılan taşınmaz ile Başağaç Mahallesi 151175 ada 14 parsel numaralı imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak ayrılan taşınmazın satışının yapılması yönündeki yazılı teklif oylanarak Meclis Üyesi Atila ÇELİK, Mustafa SELET, Hamdi BENLİ ve Mehmet KARATAŞ’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.10.2021

KARAR NO : 200

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İLÇENİN BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 1841 ADA 4 NOLU PARSELİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA TAHSİSİNİN YAPILMASI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçenin Başağaç Mahallesi 1841 ada 4 nolu 2.104.00 m2’lik imar planında Termal Turizm Alanı olarak ayrılan parselin Termal Otel yapılması amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince İçişleri Bakanlığına tahsisinin yapılması yönündeki yazılı teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.10.2021

KARAR NO : 201

6360 SAYILI YASA KAPSAMINDA BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE OLAN VEYA BELEDİYEMİZİN HİSSELİ OLDUĞU TAŞINMAZLARIN SATIŞI YA DA KİRALANMASI HK.

6360 Sayılı yasa ile köy ve belde statüsünden mahalleye dönen yerlerde Belediyemiz mülkiyetinde olan tam veya Belediyemizin hisseli olduğu aşağıda ekli listede gösterilen taşınmazların satışı ya da en az 4 yıl en fazla ise 10 yıl (10 yıl dahil) kiralanması ancak 5 yıldan fazla kiralanacak yerler için Başkanlık Makamının yetkili olması yönündeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.10.2021

KARAR NO : 202

2022 MALİ YILI BÜTÇE TASARISI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Beypazarı Belediyesi 2022 mali yılı bütçe tasarısının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğin 28/6 maddesi "Komisyon kendisine havale edilen bütçe tasarısını 5 iş gününden fazla olmamak üzere meclisin belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü içeren bir rapor düzenler ve meclise sunar." hükmü gereğince 07.10.2021 tarihli birleşime kadar 5 gün süreyle incelemek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi yönündeki teklif oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

 

TARİH         : 01.10.2021

KARAR NO : 203

İLÇEMİZ HACIKARA MAHALLESİ 1685 ADA KUZEYİNDE TRAFO YERİ TALEBİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.09.2021 tarih ve 3767 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 01.10.2021

KARAR NO : 204

İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 725 ADA BATISINDA TRAFO YERİ TALEBİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.09.2021 tarih ve 3766 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.10.2021

KARAR NO : 205

İLÇEMİZ BEYTEPE MAHALLESİ 1436 ADA 31 PARSELDEKİ 69,00 M2 BELEDİYE HİSSESİNİN HİSSEDARLARA SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ve vatandaşlara ait olan İlçemiz Beytepe Mahallesi 1436 ada 31 parsel 1034,00 m2'lik arsada Belediyemize ait 69,00 m2 hissenin hissedarlara satışı teklifi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.10.2021

KARAR NO : 206

İLÇEMİZ DAĞŞEYHLER MAHALLESİ 106 ADA 1 PARSEL 2.760,71 M2 BAHÇENİN SATIŞI HK.

İlçemiz Dağşeyhler Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 106 ada 1 parselin (2760,71 m2 bahçe) satışı hususundaki teklif, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.10.2021

KARAR NO : 207

İLÇEMİZ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 155264 ADA 1 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN BELEDİYEMİZ HİSSESİ HK.

Başağaç Mahallesi 1908 ada 1 nolu parsel ve civarında yapılan parselasyon işlemi sonucunda Başağaç Mahallesi 155264 ada 1 nolu 7.305,00 m2’lik taşınmaz olarak tescil edildiği, Belediyemize ait hisse 2.809,00 m2 olarak değiştiğinden dolayı daha önce belediye meclisince alınan 02.07.2021 tarih ve 141 ve 02.08.2021 tarih ve 165 sayılı kararların iptal edilmesi,

Ve bu sefer;

İlçemiz Başağaç Mahallesinde yapılan yeni parselasyon sonrası oluşan 155264 ada 1 nolu parselde Belediyemiz ile hissedar olan maliklere hisseleri oranında satışının yapılması ayrıca malikler tarafından “Ortaklığın Giderilmesi” amacı ile açılan 2021/117 Esas sayılı dava dosyasının satış ihalesine Belediyemiz adına Belediye Başkanı veya görevlendireceği personelin katılması ve ihaleye katılacak olanın ihale sırasında pey sürme dahil sonrasında bu işle ilgili tüm işlemlerde yetkili olması yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.10.2021

KARAR NO : 208

BELEDİYEMİZ İLE POLATLI BELEDİYESİ ARASINDA MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT KIRŞEYHLER MAHALLESİ 62 NOLU 48.680,00 M2 KIRAÇ TARLA VASIFLI TAŞINMAZIN 30.000,00 M2'LİK KISMININ ORTAK PROJELERDE KULLANILMASI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Kırşehler Mahallesi 62 no’lu 48.680,00 m2’lik Kıraç Tarla vasıflı taşınmazın 30.000,00 m2’lik kısmı için Belediyemiz ile Polatlı Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi kapsamında ortak proje geliştirilmesi ve bu ortak proje için Polatlı Belediyesi ile iş birliği protokolünü imzalamak dahil diğer tüm işlemler için Belediye Başkanına veya kendisinin belirleyeceği Belediye personeline yekti verilmesi yönündeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.10.2021

KARAR NO : 209

02.08.2021 TARİH VE 164 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARININ DÜZELTİLMESİ HK.

02.08.2021 tarih ve 164 sayılı Belediye Meclis Kararındaki “Beytepe Mahallesi 1436 ada 36 parseldeki 90,00 m2 (90/3880) Belediye hissesini eğitim amaçlı tesis yapmak koşuluyla Maliye hazinesine tahsisi” şeklindeki cümlenin “İlçemiz Beytepe Mahallesi 1436 ada 36 parseldeki 90,00 m2 (90/3880) Belediye hissesini eğitim amaçlı tesis yapmak koşuluyla Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi” şeklinde düzeltilmesi yönündeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.10.2021

KARAR NO : 210

İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 155077 ADA 1 VE 3 PARSELLERDE İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 10.09.2021 tarih ve 19 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 04.10.2021

KARAR NO : 211

İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 394 ADA 40, 41, 42 PARSELLER İLE AYVAŞIK MAHALLESİ 1 ADA 17 PARSELDE İMAR PLANI YAPILMASI HK.(KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 17.09.2021 tarih ve 20 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 04.10.2021

KARAR NO : 212

GAZİ VE ŞEHİT AİLELERİNE DESTEKTE BULUNULMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 10.09.2021 tarih ve 17 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 05.10.2021

KARAR NO : 213

BELEDİYEMİZ BÜNYESİNDE MERKEZİ BİR ALANDA BİR EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMUNUN HAYATA GEÇİRİLMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 10.09.2021 tarih ve 18 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 05.10.2021

KARAR NO : 214

İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN İLÇEMİZDEKİ TARIM FAALİYETLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Jeotermal Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun 10.09.2021 tarih ve 06 sayılı müşterek komisyon raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 05.10.2021

KARAR NO : 215

İLÇEMİZDEKİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA PANDEMİ DÖNEMİNDE, HİJYEN KONUSUNDA NE ŞEKİLDE TEDBİRLER ALINDIĞININ ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonunun 10.09.2021 tarih ve 05 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 06.10.2021

KARAR NO : 216

İLÇEMİZ ÇINAR SOKAĞIN MİMARİ VE ESTETİĞİNİN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Mimari Estetik komisyonunun 10.09.2021 tarih ve 05 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 06.10.2021

KARAR NO : 217

ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA BELEDİYEMİZ OLARAK YAPILABİLECEK HİZMETLERİN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonunun 10.09.2021 tarih ve 06 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 06.10.2021

KARAR NO : 218

TURİZM SEZONUNUN PANDEMİ DÖNEMİNDEN DOLAYI NASIL GEÇTİĞİNİN ARAŞTIRILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonunun 10.09.2021 tarih ve 07 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 07.10.2021

KARAR NO : 219

SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI HK.

İlçemizde tarihi, doğal ve kültürel dokunun korunması, işlevlendirilmesi, yaşatılması ve geleceğe aktarılması, kamusal alanların daha yaşanılır hale getirilmesi, kentin görsel kirliliğinin azaltılarak ilçe turizminin geliştirilmesi, ilçe halkının geçim kaynağı kapasitesinin artırılması ve Unesco geçici listesinde bulunan ilçemizde kültürel altyapı çalışmalarının hız kazanabilmesi amacıyla;

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında  belirlenen kentsel sit alanları ve koruma alanlarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararları, koruma bölge kurulu kararları ve koruma amaçlı imar planları doğrultusunda, tescilli ve tescilsiz taşınmaz kültür varlıklarının sokağa bakı veren cepheleri ile birlikte avlu duvarları, müştemilat, çeşme ve benzeri mimari elemanların, özgün sokak dokusu ve kentsel mobilya ile birlikte korunması, sağlıklılaştırılarak yaşatılması, çağdaş yaşama katılmasının sağlanmasının yanı sıra sokak dokusunu tanımlayan tüm öğelerin korunması ve belgelenmesine yönelik;

İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan atıl durumda, bakımsız ve onarıma ihtiyaç duyan yapılar ile bu yapıların cephe aldığı sokakların; cephe düzenleme, sokak sağlıklaştırması veya yenileme kapsamında tamir, bakım ve onarımı için projelendirme ve proje yapım işlerinin Belediyemizce yapılması yönündeki teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 07.10.2021

KARAR NO : 220

İLÇEMİZ HACIKARA MAHALLESİ 1685 ADA KUZEYİNDE TRAFO YER TALEBİ  HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 06.10.2021 tarih ve 21 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 07.10.2021

KARAR NO : 221

İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 725 ADA BATISINDA TRAFO YER TALEBİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 06.10.2021 tarih ve 22 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 07.10.2021

KARAR NO : 222

2022 MALİ YILI BÜTÇE TASARISI HK. (KOMİSYON RAPORU)