03.09.2021 tarihli Meclis Kararları

TARİH         : 03.09.2021

KARAR NO : 175

BELEDİYEMİZİN BÜNYESİNDE MERKEZİ BİR ALANDA BİR EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMUNUN HAYATA GEÇİRİLMESİ HK.

Belediyemizin bünyesinde modern, çağın gelişmelerine uygun “Beypazarı Belediyesi Anaokulu” adı altında merkezi bir alanda bir eğitim ve öğretim kurumunun hayata geçirilmesi talebinin daha detaylı incelenebilmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna müştereken havale edilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.09.2021

KARAR NO : 176

YARDIM TALEBİ HK.

Yangın raporları ekte sunulan İlçemiz Dibekören, Macun ve Dağşeyhler Mahallelerinde her biri ayrı zamanlarda meydana gelen yangınlarda evleri hasar gören vatandaşlarımıza mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/a maddesi kapsamında ayni yardım yapılması teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.09.2021

KARAR NO : 177

GAZİ VE ŞEHİT AİLELERİNE DESTEKTE BULUNULMASI HK.

Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.09.2021 tarih ve 3479 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.09.2021

KARAR NO : 178

EĞİTİM ÜCRET İNDİRİMİ YAPILMASI HUSUSLARINI İÇEREN PROTOKOL YAPILMASI HK.

Belediye personelimizin çocuklarına eğitim-öğretim faaliyetlerinde katkı sağlamak amacıyla, İlçemizdeki kamu ya da özel eğitim kurumlarından talep olması halinde, kurumumuza hukuki ve mali sorumluluk getirmeyecek şekilde eğitim ücret indirimi yapılması hususlarını içeren protokol yapılması için Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendireceği bir personele yetki verilmesi (5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi) teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.09.2021

KARAR NO : 179

TURİZM SEZONUNUN PANDEMİ DÖNEMİNDEN DOLAYI NASIL GEÇTİĞİNİN ARAŞTIRILMASI HK.

Turizm sezonunun Pandemi döneminden dolayı nasıl geçtiğinin araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.09.2021

KARAR NO : 180

ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA BELEDİYEMİZ OLARAK YAPILABİLECEK HİZMETLERİN ARAŞTIRILMASI HK.

Engelli vatandaşlarımıza Belediyemiz olarak yapılabilecek hizmetlerin araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.09.2021

KARAR NO : 181

İLÇEMİZDE BULUNAN ÇINAR SOKAĞIN MİMARİ VE ESTETİĞİNİN ARAŞTIRILMASI HK.

İlçemizde bulunan Çınar Sokağın mimari ve estetiğinin araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Mimari Estetik Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.09.2021

KARAR NO : 182

İLÇEMİZDEKİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA PANDEMİ DÖNEMİNDE, HİJYEN KONUSUNDA NE ŞEKİLDE TEDBİRLER ALINDIĞININ ARAŞTIRILMASI HK.

İlçemizdeki toplu taşıma araçlarında pandemi döneminde, hijyen konusunda ne şekilde tedbirler alındığının araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.09.2021

KARAR NO : 183

İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN İLÇEMİZDEKİ TARIM FAALİYETLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI HK.

İklim değişikliklerinin İlçemizdeki tarım faaliyetlerine etkisinin araştırılması konusunun daha detaylı incelenmesi için Jeotermal Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.09.2021

KARAR NO : 184

İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 155077 ADA 1 VE 3 PARSELLERDE İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2021 tarih ve 3398 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenebilmesi için Bayındırlık İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.09.2021

KARAR NO : 185

İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 394 ADA 40, 41, 42 PARSELLER İLE AYVAŞIK MAHALLESİ 1 ADA 17 PARSELDE İMAR PLANI YAPILMASI HK.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.08.2021 tarih ve 3399 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenmesi için Bayındırlık İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyelerinin red oylarına karşılık (13 kabul-2 ret) oy çokluğu ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.09.2021

KARAR NO : 186

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT HACIKARA MAHALLESİ 155009 ADA 3 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait Hacıkara Mahallesi 155009 ada 3 nolu parsel üzerinde bulunan binadaki 1. Bodrum Kat 1 nolu, zemin kat 2 nolu, zemin kat 3 nolu, zemin kat 4 nolu, zemin kat 5 nolu, 1. normal kat 6 nolu, 1. normal kat 7 nolu, 1. normal kat 8 nolu, 1. normal kat 9 nolu, 2. normal kat 10 nolu bağımsız bölümlerin satışı veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliklerine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. maddesine istinaden satışı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.09.2021

KARAR NO : 187

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT KURTULUŞ MAHALLESİ 227 ADA 15 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATIŞI HK.

Mülkiyeti Belediyemize ait Kurtuluş Mahallesi 227 ada 15 nolu parsel üzerinde bulunan binadaki  zemin kat 1 nolu,  1. normal kat 8 nolu, 2. normal kat 20 nolu bağımsız bölümlerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereği satışı  oylanarak İyi Parti Meclis Üyelerinin red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.09.2021

KARAR NO : 188

MALİYE HAZİNESİNE AİT HİSSE İLE BELEDİYEMİZE AİT HİSSELERİN TRAMPA(TAKAS) İŞLEMİ HK.

İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 151 ada 32 nolu 9.141.48 m2’lik imar planında belediye Hizmet Alanı olarak ayrılan ve üzerinde Beypazarı Belediyesinin yeni hizmet binasının bulunduğu parselde Maliye Hazinesine ait 6.029,79 m2’lik hissenin, aşağıda ada ve parsel numaraları ile belirtilen ve imar durum bilgileri yazılı olan mülkiyeti Belediyemize ait parseller ile trampa (takası) talebimizin Çevre ve  Şehircilik Bakanlığının 17.08.2021 tarih ve 1539652 sayılı Bakanlık Makam oluru ile de uygun görüldüğü şekilde;

 

-Trampaya konu taşınmazların bedelleri arasında Belediyemiz lehine oluşan bedel farkının Maliye Hazinesi tarafından Belediyemize ödenmemesi şartı ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Kurtuluş Mahallesi 151 ada 32 nolu parselde 6.029,79 m2’lik hisseye karşılık Belediyemizin mülkiyetinde olan,

-Ayvaşık Mahallesi 6 ada 73 nolu 21.819,00m2’lik imar planında okul alanı olarak ayrılan ve fiiliyatta üzerine okul binası bulunan taşınmazda mülkiyeti Belediyemize ait 5.299,00 m2’lik hisse ile,

-Ayvaşık Mahallesi 1725 ada 1 nolu 1.400,00 m2’lik imar planında Sağlık Tesisi alanı olarak ayrılan ve üzerinde fiiliyatta Sağlık Ocağı bulunan mülkiyeti Belediyemiz ait alanın tamamı ile,

- Hacıkara Mahallesi 1688 ada 4 nolu 7.075,00 m2’lik imar planında okul alanı olarak ayrılan ve üzerinde mevcutta okul binası bulunan parseldeki mülkiyeti Belediyemize ait 2.735,00 m2’lik hisse ile,

-Ayvaşık Mahallesi 783 ada 2 nolu 4.503,00m2’lik imar planında okul alanı olarak ayrılan ve üzerinde mevcutta okul binası bulunan parseldeki mülkiyeti Belediyemize ait 797,00 m2’lik hisse ile,

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine istinaden başa baş yüzölçümü ve bedel farkı gözetilmeden Maliye Hazinesi ile trampasının yapılması teklifi, 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesi gereğince oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.09.2021

KARAR NO : 189

MİLLİ SPORCUMUZ MİZGİN AY'A DESTEK OLUNMASI HK.

Belediye Başkanı Tuncer KAPLAN’ın; İlçemizin yetiştirdiği ve bir çok ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında Ülkemizin bayrağını gönlere çektirerek Milli marşımızın defaeten okunmasına vesile olan Milli atlet Mizgin AY’ın  sağlık problemleri ile ilgili yapılacak olan tedavi ücretlerinin imkanlar nispetinde Belediyemizce karşılanması ve bundan sonraki katılacağı müsabakalar için ihtiyaç duyulan sportif malzemeler, barınma, beslenme ve ulaşım masrafları için 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi kapsamında Belediyemizin katkıda bulunması teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.09.2021

KARAR NO : 190

ULUSLARARASI TARIM ŞEHİRLERİ BİRLİĞİNE ÜYE OLUNMASI HK.

Belediye Meclisimizin bu konu ile ilgili almış olduğu 02.07.2021 tarih ve 135 sayılı kararının iptali ve bu sefer;

Belediyemizin, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olması için Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yapılan tavsiyenin uygun görülerek Birlik Tüzüğünün 6. Maddesine göre üye olması, üyelik aidatının Belediyemiz tarafından birliğe ödenmesi ve Birlik Tüzüğünün 8. Maddesi gereğince doğal üye sayılan Belediye Başkanının yanı sıra Meclis Üyeleri Kudret ÇELİK ve Ali YILMAZ’ın asil, Meclis Üyesi Atila ÇELİK’in ise Yedek üye olarak belirlenmesi yönünde karar alınması teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 03.09.2021

KARAR NO : 191

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİNE ÜYE OLUNMASI HK.

1.      Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğünün ve DSÖ Belediye Başkanları Kopenhag Mutabakatının, Belfast Tüzüğünün ve DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz Uygulama Çerçevesinin kabulüne,

2.      Sağlık alanındaki eşitsizlikleri azaltmak, sağlıklı yaşam şekillerini ve sağlık okuryazarlığını geliştirmek, hassas grupları desteklemek ve sağlık konusunu şehir planlama ve imar uygulamaları içerisine yerleştirmek amacıyla şehirdeki tüm sektörlerle ve sivil toplumla birlikte çalışmalar yapılması ve sağlıklı bir şehir oluşturmak için çalışmalar yürütülmesi,

3.      Beypazarı Belediyesi’ni temsil etmek üzere doğal üye olarak Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer KAPLAN’ın, asil üye olarak Osman KARADEDE’nin Sağlıklı Kentler Birliği Meclisi’nde görevlendirilmesine,

4.      Belediye tarafından Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörünün atanmasına, proje ortaklığı oluşturulmasına ve Belediye bünyesinde Sağlıklı Kentler Proje Ofisi’nin kurulması kararının alınmasına,

5.      Belediye tarafından Şehir Sağlık Profili hazırlanmasına ve Birlik Başkanlığı’na gönderilmek üzere yıllık değerlendirme anketinin doldurulmasına,

6.      Birlik toplantılarına düzenli katılımın sağlanmasına,  üye kentlerde tecrübelerin paylaşılmasına ve üyelik aidatlarının ödenmesine,

Sağlıklı Kentler Birliğine üyelik için 6 (altı) maddelik üyelik kriterlerinin kabulüne, şeklindeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.