02.08.2021 tarihli Meclis Kararları

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 151

İLÇEMİZ HACIKARA MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI VE KURTULUŞ MAH. 992 ADA 1, 2, 3, 4, 14, 15 VE 17 PARSELLERİ KAPSAYAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HK.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.08.2021 tarih ve 3005 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenebilmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 152

ÇARŞAMBA PAZAR YERİNİN TAŞINMASI HK.

Zabıta Müdürlüğünün 02.08.2021 tarih ve 2984 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenebilmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 153

LPG SATIŞI YAPAN İŞLETMERİN KİRALARI HK.

İlçemizde Lpg satış ve dağıtımını yapan işletmelerin Belediyemize ödemekte oldukları depo kiralarında indirim yapılması talebinin daha detaylı incelenebilmesi için Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 154

ORMAN FİDANLIĞINA FİDAN VERİLMESİ HK.

Ülkemizde meydana gelen yangınlardan dolayı Beypazarı Belediyesi olarak Orman Fidanlığına 5.000 adet fidan verilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 155

OKULLARIMIZDA EĞİTİM DÖNEMİ BİTTİĞİNDEN DOLAYI İLÇEMİZDE BULUNAN BÜTÜN OKULLARIN DEZENFEKSİYON İŞLEMİNİN YAPILMASI HK.

Okullarımızda eğitim dönemi bittiğinden dolayı ilçemizde bulunan bütün okulların dezenfeksiyon işleminin yapılması konusunun daha detaylı incelenebilmesi için Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 156

İLÇEMİZDE JEOTERMAL İLE TARIM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN ARAŞTIRMA YAPILMASI HK.

İlçemizde jeotermal ile tarım faaliyetlerinin yürütülebilmesi için araştırma yapılması konusunun daha detaylı incelenebilmesi için Jeotermal Komisyonu ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 157

İLÇEMİZDE YAZ AYLARINDA TURİZM SEZONUNUN AÇILMASI İLE ESNAFIMIZIN HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİP ETMEDİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI HK.

İlçemizde yaz aylarında turizm sezonunun açılması ile esnafımızın hijyen kurallarına dikkat edip etmediklerinin araştırılması konusunun daha detaylı incelenebilmesi için Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonuna havale edilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 158

İLÇEMİZDE BULUNAN DEVELİK SOKAĞININ MİMARI VE ESTETİĞİNİN ARAŞTIRILMASI HK.

İlçemizde bulunan Develik Sokağının mimarı ve estetiğinin araştırılması konusunun daha detaylı incelenebilmesi için Mimari ve Estetik Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 159

ŞEHİT YAKINLARININ ZİYARETİ HK.

İlçemizde en son yangına giderken kaza yaparak vefat eden görev şehidimiz Reis KEÇECİOĞLU ve son iki şehidimiz olan Samet ÜSTÜNER ve Serkan ÇAĞLAYAN’ın yakınlarının ziyaret edilmesi, ihtiyaçlarının olup olmadığının araştırılması konusunun daha detaylı incelenebilmesi için Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonuna havale edilmesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 160

2021 MALİ YILI EK ÖDENEK HK.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.07.2021 tarih ve 2928 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenebilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 161

İLÇEMİZ MERKEZ MAHALLELERDE YAPILACAK OLAN İNŞAATLARA YAPI RUHSATI VERİLMESİ AŞAMASINDA YER ALTI ÇÖP KONTEYNERİ YERİ AYRILMASI HK.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.07.2021 tarih ve 2920 sayılı Başkanlık yazısının daha detaylı incelenebilmesi için Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonuna havalesi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 162

İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 155011 ADA 4 PARSELİN BATISINDAKİ İMAR YOLU BOŞLUĞUNA BÜFE YAPILARAK KİRAYA VERİLMESİ HK.

Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın talebinin Planlı Alanlar Tip İmar yönetmeliği ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun ilgili maddelerine istinaden ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince Ayvaşık Mahallesi 155011 ada 4 nolu parselin Batısındaki 12 metre genişliğindeki imar yolu boşluğuna işyeri yapılmasının ve 10 (On) yıllığına (On yıl dahil) uzun süreli kiralanması oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 163

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT OLAN İLÇEMİZ HACIKARA MAHALLESİ 109 ADA 12 PARSELDEN DOĞALGAZ GEÇİŞİ İÇİN MUVAFAKAT TALEBİ HK.

5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri gereğince; Hacıkara Mahallesi 645 ada 12 parseldeki evine doğalgaz abonesi olabilmek için mülkiyeti Belediyemize ait olan 109 ada 12 parselden(105,00 m2 yol fazlası) doğalgaz hattı geçişi için izin/muvafakat verilmesi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 164

İLÇEMİZ BEYTEPE MAHALLESİ 1436 ADA 36 PARSELDEKİ BELEDİYE HİSSESİNİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA TAHSİSİ HK.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince; Beypete Mahallesi 1436 ada 36 parseldeki 90,00 m2 Belediye hissesinin (90/3880) eğitim amaçlı yatırım kapsamında kullanılması amacıyla Maliye Hazinesine tahsisi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 165

İLÇEMİZ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 1908 ADA 1 PARSELDEKİ BELEDİYEMİZ HİSSESİNİN SATIŞI HK.

5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince; Başağaç Mahallesi 1908 ada 1 parselde 2.505,00 m2 hisseli arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılması oylanarak Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyelerinin red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 166

İLÇEMİZ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 1936 ADA 1 PARSELDEKİ BELEDİYEMİZ HİSSESİNİN HİSSEDARA SATIŞI HK.

3194 Sayılı İmar Kanununun 17.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince; Başağaç Mahallesi 1936 ada 1 parseldeki 222,00 m2 Belediye hissesinin hissedara satışı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 167

GENÇLERİMİZİN SPORA YÖNELMELERİ KONUSUNDA TEŞVİK EDİCİ NELER YAPILABİLECEĞİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonunun 09.07.2021 tarih ve 05 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 168

BÖLGEMİZDEKİ ASMA BAĞLARINDA YETİŞTİRİLEN YAPRAKLARIN PAZAR PAYLARININ ÜST SEVİYELERE ÇIKARILABİLMESİ İÇİN ARAŞTIRMA YAPILMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Hayvancılık ve Tarım Komisyonunun 09.07.2021 tarih ve 04 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 169

İLÇEMİZ AYVAŞIK MAHALLESİ 948 ADA VE CİVARI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 09.07.2021 tarih ve 13 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 170

GÖREV ŞEHİDİMİZ REİS KEÇECİOĞLU'NUN İSMİNİN, İLÇEMİZDE BULUNAN SOKAK VEYA PARKA VERİLMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 09.07.2021 tarih ve 14 sayılı raporu ile Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonunun 09.07.2021 tarih ve 04 sayılı Müşterek Raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 171

SOKAK İSMİ DEĞİŞİKLİĞİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 09.07.2021 tarih ve 15 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 172

İLÇEMİZ HACIKARA MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI VE KURTULUŞ MAH. 992 ADA 1, 2, 3, 4, 14, 15 VE 17 PARSELLERİ KAPSAYAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 02.08.2021 tarih ve 16 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 173

ÇARŞAMBA PAZAR YERİNİN TAŞINMASI HK. (KOMİSYON RAPORU)

Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun 02.08.2021 tarih ve 17 sayılı raporu ile Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 15 sayılı müşterek raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

 

TARİH         : 02.08.2021

KARAR NO : 174

EK ÖDENEK HK. (KOMİSYON RAPORU)

Plan ve Bütçe Komisyonunun 02.08.2021 tarih ve 05 sayılı raporu yazıldığı şekliyle oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.