183- 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNU KAPSAMINDA SATIŞ KOMİSYONU ÜYESİ OLARAK GÖREV YAPACAK MECLİS ÜYESİ SEÇİMİ HK.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90'ıncı maddesi gereğince; 2024 yılında yapılacak Mahalli İdareler Seçimine kadar geçecek süre zarfında Beypazarı Vergi Dairesi Satış Komisyonu üyesi olarak görev yapmak üzere Meclis Üyesi Aydın GÖKMEN’in görevlendirilmesi yönündeki teklif oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir