İşyerleri Kiralama İhale İlanı

İLAN

İ L A N

 

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

         Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait aşağıda adresleri belirtilen 27 (Yirmi yedi) adet işyeri, 5 (Beş) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve 45-49. Maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü ile hazırlanan şartname dâhilinde Belediye İhale Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 29.11.2021 pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte ve karşılarında yazılı muhammen bedel üzerinden ihale ile kiraya verilecektir.

 

NO

ADRES

MUH. BEDELİ

G.TEMİNAT (%3)

SAAT

1

URUŞ MAH. CENGİZ TOPEL SOK. NO:2 (KONUT)

¨ 75,00

         ¨ 135,00

14.00

2

KOZAĞAÇ MAH. 109 ADA 9 PARSEL NO:12 ( KONUT)

¨ 74,00

         ¨ 134,00

14.02

3

KURTULUŞ MAH. İRFAN GÜMÜŞEL CAD. BELEDİYE İŞ HANI NO:12/70

     ¨ 3.056,00

         ¨ 5.501,00

14.04

4

KURTULUŞ MAH. İRFAN GÜMÜŞEL CAD. BELEDİYE İŞ HANI NO:12/20

  ¨ 595,00

         ¨ 1.071,00

14.06

5

KURTULUŞ MAH. İRFAN GÜMÜŞEL CAD. BELEDİYE İŞ HANI NO:12/21

  ¨ 595,00

         ¨ 1.071,00

14.08

6

KURTULUŞ MAH. İRFAN GÜMÜŞEL CAD. BELEDİYE İŞ HANI NO:12/52

     ¨ 2.596,00

         ¨ 4.673,00

14.10

7

KURTULUŞ MAH. İRFAN GÜMÜŞEL CAD. BELEDİYE İŞ HANI NO:12/55

     ¨ 2.596,00

         ¨ 4.673,00

14.12

8

KURTULUŞ MAH. İRFAN GÜMÜŞEL CAD. BELEDİYE İŞ HANI NO:12/36

     ¨ 1.298,00

         ¨ 2.337,00

14.14

9

KURTULUŞ MAH. İRFAN GÜMÜŞEL CAD. BELEDİYE İŞ HANI NO:12/48

     ¨ 1.298,00

         ¨ 2.337,00

14.16

10

KURTULUŞ MAH. İRFAN GÜMÜŞEL CAD. BELEDİYE İŞ HANI NO:12/81

     ¨ 1.190,00

         ¨ 2.142,00

14.18

11

KURTULUŞ MAH. İRFAN GÜMÜŞEL CAD. BELEDİYE İŞ HANI NO:12/51

     ¨ 2.673,00

         ¨ 4.812,00

14.20

12

KURTULUŞ MAH. İRFAN GÜMÜŞEL CAD. BELEDİYE İŞ HANI NO:12/9

  ¨ 867,00

         ¨ 1.561,00

14.22

13

KURTULUŞ MAH. İRFAN GÜMÜŞEL CAD. BELEDİYE İŞ HANI NO:12/10

  ¨ 867,00

         ¨ 1.561,00

14.24

14

KURTULUŞ MAH. İRFAN GÜMÜŞEL CAD. BELEDİYE İŞ HANI NO:12/5

     ¨ 1.006,00

         ¨ 1.811,00

14.26

15

KURTULUŞ MAH. BELEDİYE İŞ HANI KAZAN DAİRESİ YANI DEPO

  ¨ 183,00

         ¨ 330,00

14.28

16

HACIKARA MAH. GAZİ GÜNDÜZALP İŞ MERKEZİ NO:115/68

  ¨ 336,00

         ¨ 605,00

14.30

17

HACIKARA MAH. GAZİ GÜNDÜZALP İŞ MERKEZİ NO:115/69

  ¨ 337,00

         ¨ 607,00

14.32

18

HACIKARA MAH. GAZİ GÜNDÜZALP İŞ MERKEZİ NO:115/4

¨ 95,00

         ¨ 171,00

14.34

19

RÜSTEMPAŞA MAH. CUMH. CAD. 331 ADA 28 PARSEL NO:55/E

  ¨ 235,00

         ¨ 423,00

14.36

20

RÜSTEMPAŞA MAH. CUMH. CAD. 331 ADA 28 PARSEL NO:55/T

 ¨ 235,00

         ¨ 423,00

14.38

21

BEYTEPE MAH. 392 ADA 8 PARSEL AHMET YESEVİ SOK. NO:30/C

 ¨ 140,00

         ¨ 252,00

14.40

22

BEYTEPE MAH. 392 ADA 8 PARSEL AHMET YESEFİ SOK.  NO:30/D

 ¨ 140,00

         ¨ 252,00

14.42

23

BEYTEPE MAH. 392 ADA 8 PARSEL AHMET YESEVİ SOK. NO:30/F

 ¨ 145,00

         ¨ 261,00

14.44

24

KARAŞAR MAH. CUMHURİYET MEYDANI 245 ADA 3 PARSEL NO:5

 ¨ 318,00

         ¨ 573,00

14.46

25

KARAŞAR MAH. CUMHURİYET MEYDANI 245 ADA 3 PARSEL NO:6

 ¨ 637,00

         ¨ 1.147,00

14.48

26

KARAŞAR MAH. CUMHURİYET MEYDANI 245 ADA 3 PARSEL NO:8

 ¨ 318,00

         ¨ 573,00

14.50

27

BEYTEPE MAH. 357 ADA 59 NOLU PARSELDE BULUNAN DEPO

 ¨ 276,00

         ¨ 497,00

14.52

 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılacaklarda aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

a)        İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

b)        İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa fax ve e-posta adresleri),

c)        İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

ç) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi,

d)   İsteklinin gerçek kişi olması halinde; eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekâletname,

e)    Okunduğu ve şartlarının kabul edildiği beyanını içeren, her sayfası imzalanmış işbu şartname ve ekleri,

f)     Nakdi olarak geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler

            g) Şartname bedeli ¨50.00’dır. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

         

 Şartname Beypazarı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.

         

 Belediyemiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 İLAN OLUNUR.