07.09.2020 Tarihli Encümen Gündemi

  1. İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 151 ada 21 parsel ve üzerindeki Kargir binanın, imar planındaki ayrılış amacına göre Belediye hizmetlerinde kullanılması için 2942 Sayılı Yasaya istinaden kamulaştırılması hk.