27.07.2020 Tarihli Encümen Gündemi

  1. İlçemiz Kuyucak Mahallesi 133 ada 53 parselde 12.425,90 m2’lik tarlanın 150,00 m2’sinin kiralanması hk.
  2. İlçemiz Beytepe Mahallesi 391 ada 17 parselin kamulaştırılması hk.
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından şartlı nakdi yardım talebi hk.
  4. İlçemiz Cumhuriyet Mah. İnözü İnceyol Küme Evleri No:23’te bulunan işyerinin İdari Yaptırım Karar Tutanağı hk.
  5. İlçemiz Ayvaşık Mahallesi Kumsüren Sağ Küme Sokak No:21/2’de bulunan işyerinin İdari Yaptırım Karar Tutanağı hk.
  6. İlçemiz Sopcaalan Mahallesi Sopcaalan Küme Evleri No:66/1’deki işyerinin İdari Yaptırım Karar Tutanağı hk.
  7. İlçemiz Yeşilağaç Mahallesi Yeşilağaç Küme Evleri No:72’de bulunan işyerinin İdari Yaptırım Karar Tutanağı hk.