29.06.2020 Tarihli Encümen Gündemi

1. İlçemiz Macun Mahallesi Örenler Mevkii 126 ada 49 parselde kaçak yapı hk.