22.06.2020 Tarihli Encümen Gündemi

  1. Yeni Mezbaha Alanının İrtifak Hakkı Tesisi İşlemleri hk.
  2. İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 90 ada 78 parseldeki tehlikeli yapının yıkımı hk.
  3. İlçemiz Ayvaşık Mahallesi Dr. Mustafa Güler Sokakta bulunan büfenin yıkımı hk.