15.11.2021 Tarihli Encümen Gündemi

1.      İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 230 ada 2 parselde bulunan zemin kat 3 numaralı dükkanın satışı hk.

2.      İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 155031 ada 1 parseldeki 620,86 m2 Belediyemiz hissesinin hissedara satışı hk.

3.      İlçemiz Başağaç Mahallesi 1943 ada 1 parseldeki 161,00 m2 Belediyemiz hissesinin hissedarlara satışı hk.

4.      İlçemiz Başağaç Mahallesi 1938 ada 1 parseldeki 782,00 m2 Belediyemiz hissesinin hissedarlara satışı hk.

5.      İlçemiz Beytepe Mahallesi 1436 ada 31 parseldeki 23,00 m2 Belediyemiz hissesinin hissedara satışı hk.

6.      İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 151 ada 32 parseldeki Yeni Belediye Hizmet Binasının kat irtifakı, cins değişikliği ve kat mülkiyeti işlemleri hk.

7.      Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Rüstempaşa Mahallesi 326 ada 1, 5 ve 7 parsellerin 6306 Sayılı Yasaya göre yapılan işbirliği protokolü kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına devri hk.

8.      İlçemiz Oymaağaç Mahallesi 0 ada 2479 parselde kaçak yapı hk.

9.      İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 155093 ada 1 parsel ifraz işlemi hk.