BEYPAZARI BELEDİYESİ YERİNDE DURMUYOR

Beypazarı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Mehmet Sakarya, Temizlik İşleri Müdürü Özkan Tanrıseven ve Zabıta Amiri Alaattin Özdoğan 8.Uluslararası Belediye ve Çevre Yönetimleri fuarına katılırken,  Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Durmuş Bıdak ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'da Ulus'ta düzenlenen 27.Ahilik Haftası kutlamalarına katıldılar.

27.Ahilik haftası kutlamalarında Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan bir konuşma yaparak ahilikte Beypazarı esnafını örnek göstererek, "Alışveriş merkezinin en doğalı Beypazarı'dır" dedi. Başkan Kaplan " Türk-İslâm tarihinin önemli şahsiyetlerinden olan Ahi Evran’ın kurmuş olduğu Ahilik Teşkilatı, Anadolu’nun vatanlaşmasında ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük rol oynamış; sosyal, iktisadi ve siyasi hayatı etkilemiştir.

Anadolu coğrafyasında kardeşçe yaşamanın temel öğelerinden biri olan ahilik çok derin anlamlar taşımaktadır.

Kardeş anlamındaki “ahi” kelimesinden gelen ahilik kavramı toplumumuzda sadece esnaf birliğini sağlamamış o toplumda yaşayan herkesi birbiriyle kaynaştıran, dayanışma sağlayan bir olgu olmuştur.

Bizim kültürümüzde ahilik din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeyen, zengin-fakir ayrımı yapmayan, çalışmanın ve üretmenin temel ahlak kuralı sayıldığı, herkese eşit muamele yapılan bir anlayışın simgesidir.

O sebeple ahilik kavramının günümüzde yaşatılmasının hem ekonomik gelişmemiz açısından, hem de demokrasimizin yerleşmesi ve sosyal barışın yaygınlaşması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu duygularla emeğin en yüce temsilcilerinden olan esnaflarımızın Ahilik Haftasını kutlar; bu önemli değerin tüm kuşaklara bozulmadan miras kalmasını dilerim" dedi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan düzenlenen programda Kırıkkale Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Cemal Sertkaya' ya plaket verdi.