Hacıkara Mahallesi 626 Ada 15 Parsel İmar Planı Değişikliği Askı İlanı Hk.

18.06.2021

       İlçemiz Hacıkara mahallesi 626 ada 15 parsel 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği 22.04.2021 tarihli ve 3902 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanmış, Cumhurbaşkanlığı Makamı tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun Ek-3 üncü maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 29 uncu maddesi çerçevesinde onaylanan imar planları 23.04.2021 tarihli ve 31463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

    Söz konusu imar planı 18.05.2021 tarihi itibari ile askıya çıkartılmıştır.