Kurtuluş mahallesi 606 ada 2,3 ve 8 parseller İmar planı değişikliği askı ilanı

09.05.2021

       İlçemiz Kurtuluş mahallesi 606 ada 2,3 ve 8 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz meclisinin 01.09.2020 tarih 234 sayı ve Ankara Büyükşehir Belediye meclisinin 09.03.2021 tarihli 417 sayılı kararları ile onaylanmıştır. Belediyemiz ilan panolarında bir ay süre ile askıya çıkartılması ve askı süreci içerisinde imar planına itiraz gelmesi durumunda Müdürlüğümüzün bilgilendirilmesi hususunda;