05.04.2021 Tarihli Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.06.2020 tarih ve E.8752 sayılı yazısına istinaden covid-19 salgını için alınacak tedbirler kapsamında  05.04.2021 Pazartesi günü saat 17:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Halk Evi toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini arz ederim.
        
1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-2020 Mali Yılı Denetim Raporu hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-Başkanlık Divanı seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-Belediye Encümeni üyeliği seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-İhtisas Komisyonları seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-İlçemiz Başağaç Mahallesi 1422 ada 1 parsel İmar Planı Değişikliği İtirazı hakkındaki Başkanlık yazısı.
9-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 440 ada 105 parsel ve Gazipaşa Mahallesi 155101 ada 1 parsel imar planı değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
10-İlçemiz Zafer Mahallesi 198 ada 183 ve 184 parsellerde trafo yeri tahsisi hakkındaki Başkanlık yazısı.
11-İlçemiz Başağaç Mahallesi 1918 ada 4 parselin ortaklığın giderilmesi amacı ile yapılacak olan satış ihalesine Belediyemiz adına katılım sağlanması hakkındaki Başkanlık yazısı.
12-Alt yapı tesisi açım ruhsatları(kazı ruhsatları) için Kamu Kurum Kuruluş ve Özel şirketler ile protokol yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
13-2020 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
14-İlçemiz Kapullu Mahallesi 3129 parsel 4.240,00 m2 kıraç bağın satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
15-İlçemiz Kapullu Mahallesi 4191 parsel 95,00 m2 köy odasının satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
16-02.12.2019 tarih ve 111 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
17-01.02.2021 tarih ve 20 sayılı (Zincir Marketlere ruhsat verilmemesinin hukuki açıdan yeniden değerlendirilmesi için Belediye Başkanı tarafından iade edilen) Meclis Kararı hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu raporu.
18-İlçemiz Hacıkara Mahallesi 109 ada 11 ve 12 parsellerde imar planı değişikliği hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu raporu.