01.03.2021 Tarihli Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.06.2020 tarih ve E.8752 sayılı yazısına istinaden covid-19 salgını için alınacak tedbirler kapsamında  01.03.2021 Pazartesi günü saat 17:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Halk Evi toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini arz ederim.
        
1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-01.02.2021 tarih ve 20 sayılı (zincir marketlere ruhsat verilmemesinin hukuki açıdan yeniden değerlendirilmesi) Meclis Kararı hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-İlçemiz Yeşilağaç Mahallesi 138 Ada 69 parsel imar planı değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-2021 Mali Yılı asansör kontrol bedeli ve idare payı oranının tespit edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-İlçemiz Başağaç Mahallesi 1326 adanın Kuzey Batısında ve Güney Batısında  imar plan değişikliği yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-02.10.2014 tarih ve 199 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Fen İşleri Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönetmeliğin kaldırılarak hazırlanacak olan yeni Yönetmelik taslağının görüşülmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
9-01.02.2021 tarih ve 35 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen kazı izin veya ruhsat bedellerine ek yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
10-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 155015 ada 3 parseldeki 325,00 m2'lik Belediyemiz hissesinin hissedarlara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
11-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 1722 ada 1 parselde bulunan 4.900,00 m2'lik ticari vasıflı arsanın satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
12-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 210 ada 74 parsel üzerine taksi durağı yapılarak kiralanması hakkındaki Başkanlık yazısı.
13-İlçemiz Uruş Mahallesinde meydana gelen yangın sonucu Milli Eğitim Bakanlığı lojmanında ikamet etmek zorunda kalan vatandaşımıza yardım yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
14-Belediyemiz envanterinde bulunan ve kullanılmayan yol süpürme aracının Güdül Belediye Başkanlığına bedelsiz devri hakkındaki Başkanlık yazısı.
15-İlçemiz sınırları içerisinde Kırsal Yerleşik Alan Sınır Tespiti (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ek 3. maddesi) hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyon raporu.
16-İlçemiz Hacıkara Mahallesi 109 ada 11 ve 12 parsellerde imar plan değişikliği hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyon raporu.
17-İlçemiz Hacıkara Mahallesi 1065 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parsellerde imar planı değişikliği hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyon raporu.