01.02.2021 Tarihli Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.06.2020 tarih ve E.8752 sayılı yazısına istinaden covid-19 salgını için alınacak tedbirler kapsamında  01.02.2021 Pazartesi günü saat 17:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Halk Evi toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini arz ederim.
        
1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı hk.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular hk..
4-Beypazarı Belediyesi Personel Limited Şirketinin şirket sermayesinin artırımı hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-İlçemiz sınırları içerisinde Kırsal Yerleşik Alan Sınır Tespiti (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ek 3. maddesi) hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-İlçemiz Hacıkara Mahallesi 109 ada 11 ve 12 parsellerde imar plan değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-İlçemiz Hacıkara Mahallesi 1065 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parsellerde imar planı değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 155032 ada 4 parselde bulunan 3,02 m2'lik Belediyemiz hissesinin hissedarlara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
9- Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazların Belediyemizin lehine irtifak hakkı kurularak kiralanması hakkındaki Başkanlık yazısı.
10-İlçemiz Başağaç Mahallesi 1930 ada 1 parselde bulunan 9.267,00 marsada 3.665,00 m2'lik Belediyemiz hissenin hissedarlara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
11-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 786 ada 13 parselde bulunan 772,72 m2 arsada 160,72 m2'lik Belediyemiz hissenin hissedara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
12-İlçemiz Ayvaşık Mahallesinde bulunan sokağa isim verilmesi hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyon raporu.
13- Belediyemiz Norm Kadro cetvelinde bulunan boş kadro değişikliği hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyon raporu.
14- Belediyemiz Norm Kadro cetvelinde bulunan dolu kadro derecelerinin iptal ve ihdas edilmesi hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyon raporu.