01.10.2019 Tarihli Meclis Gündemi

26 Eylül 2019

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden 01.10.2019 Salı günü saat 18:00' de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Hayri Özalp Konağı Meclis Toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı hk.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4- 2020 Mali Yılı Bütçesi hk.
5-Belediye hizmet binasının bir kısmının Kütüphane olarak kullanılması amacı ile tahsisi hk.
6-02.09.2019 Tarih ve 72 Sayılı Meclis Kararının düzeltilmesi hk.
7-Kozalan Mahallesi Köy yerleşim alanı hk.
8-Kurtuluş Mahallesi 609  adanın güneyi trafo tahsisi hk.
9-Hacıkara Mahallesi 1619 adada yer alan parktan trafo alanı tahsisi hk.
10-Kırbaşı Mahallesi 403 parsel GES İmar Planı hk.
11-Bina güvenliği tespiti hk.(Komisyon Raporu)
12-Beypazarı Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Tembihname taslağının görüşülmesi hk.(Komisyon Raporu)

01.10.2019 Tarihli Meclis Gündemi

26 Eylül 2019

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden 01.10.2019 Salı günü saat 18:00' de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Hayri Özalp Konağı Meclis Toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı hk.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4- 2020 Mali Yılı Bütçesi hk.
5-Belediye hizmet binasının bir kısmının Kütüphane olarak kullanılması amacı ile tahsisi hk.
6-02.09.2019 Tarih ve 72 Sayılı Meclis Kararının düzeltilmesi hk.
7-Kozalan Mahallesi Köy yerleşim alanı hk.
8-Kurtuluş Mahallesi 609  adanın güneyi trafo tahsisi hk.
9-Hacıkara Mahallesi 1619 adada yer alan parktan trafo alanı tahsisi hk.
10-Kırbaşı Mahallesi 403 parsel GES İmar Planı hk.
11-Bina güvenliği tespiti hk.(Komisyon Raporu)
12-Beypazarı Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Tembihname taslağının görüşülmesi hk.(Komisyon Raporu)