02.01.2020 Tarihli Meclis Gündemi

27 Aralık 2019

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden 02.01.2020 Perşembe günü saat 17:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Hayri Özalp Konağı Meclis Toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı hk.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-Denetim Komisyonu üyelikleri seçimi hk. (2019 mali yılı denetimi)
5-Belediye Meclis Üyelerine 2020 yılında ödenecek huzur hakkı ücret tespiti hk.
6-2020 yılında Zabıta fazla çalışma ücretinin tespiti hk.
7-Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi hk.
8-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 230 ada 2 parseldeki trafo alanı tahsisi hk.
9-İlçemiz Hacıkara Mahallesi 1705 ada 5 parselde bulunan Belediyemize ait 471,00 m2 hisseli arsanın hissedarlara satışı hk.
10-Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin uzun süreli kiralanması hk.
11-İlçemiz Beytepe Mahallesi 357 ada 101 parsel üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin satışı hk.
12-Nevşehir-Kaymaklı İlçe Belediyesi ile Kardeş Şehir olunması hk.
13-Mersin-Akdeniz İlçe Belediyesi ile Kardeş Şehir olunması hk.
14-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 1205 ada 2 parselde bulunan Belediyemize ait 153,00 m2'lik hissenin satışı hk.
15-İlçemiz Gürsöğüt Mahallesinde yapılacak olan alt yapı çalışmaları için muvafakat verilmesi hk.
16-İlçemiz Hacıkara Mahallesi 753 ada 3 parselde imar planı değişikliği yapılması hk.
17-Karakaya sulama tesisi tarımsal sulama ücret tespiti hk.
18-5957 sayılı kanun kapsamında Pazar yerlerinden alınacak yer tahsis ücretinin belirlenmesi hk.
19-İlçemiz Beytepe Mahallesi 357 ada 98 parselde yapılacak olan imar planı değişikliği hk.
20-Beypazarı Kültür Müzesinin müzecilik faaliyetlerinin ve giriş gişelerinin kiralanması hk.(Komisyon Raporu)
21-Yaya kaldırımları hk. (Komisyon Raporu)
22-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Ilıman mevkii KDGPA imar planı hk. (Komisyon Raporu)

02.01.2020 Tarihli Meclis Gündemi

27 Aralık 2019

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden 02.01.2020 Perşembe günü saat 17:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Hayri Özalp Konağı Meclis Toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı hk.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-Denetim Komisyonu üyelikleri seçimi hk. (2019 mali yılı denetimi)
5-Belediye Meclis Üyelerine 2020 yılında ödenecek huzur hakkı ücret tespiti hk.
6-2020 yılında Zabıta fazla çalışma ücretinin tespiti hk.
7-Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi hk.
8-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 230 ada 2 parseldeki trafo alanı tahsisi hk.
9-İlçemiz Hacıkara Mahallesi 1705 ada 5 parselde bulunan Belediyemize ait 471,00 m2 hisseli arsanın hissedarlara satışı hk.
10-Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin uzun süreli kiralanması hk.
11-İlçemiz Beytepe Mahallesi 357 ada 101 parsel üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin satışı hk.
12-Nevşehir-Kaymaklı İlçe Belediyesi ile Kardeş Şehir olunması hk.
13-Mersin-Akdeniz İlçe Belediyesi ile Kardeş Şehir olunması hk.
14-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 1205 ada 2 parselde bulunan Belediyemize ait 153,00 m2'lik hissenin satışı hk.
15-İlçemiz Gürsöğüt Mahallesinde yapılacak olan alt yapı çalışmaları için muvafakat verilmesi hk.
16-İlçemiz Hacıkara Mahallesi 753 ada 3 parselde imar planı değişikliği yapılması hk.
17-Karakaya sulama tesisi tarımsal sulama ücret tespiti hk.
18-5957 sayılı kanun kapsamında Pazar yerlerinden alınacak yer tahsis ücretinin belirlenmesi hk.
19-İlçemiz Beytepe Mahallesi 357 ada 98 parselde yapılacak olan imar planı değişikliği hk.
20-Beypazarı Kültür Müzesinin müzecilik faaliyetlerinin ve giriş gişelerinin kiralanması hk.(Komisyon Raporu)
21-Yaya kaldırımları hk. (Komisyon Raporu)
22-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Ilıman mevkii KDGPA imar planı hk. (Komisyon Raporu)