03.03.2020 Tarihli Meclis Gündemi

28 Şubat 2020

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden 03.03.2020 Salı günü saat 17:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Hayri Özalp Konağı Meclis Toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı hk.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Gazipaşa Mah. 155101 ada 1 parselin (imar planında spor tesisi alanı olarak ayrılan parsel) takası hk.
5-İlçemiz Fasıl Mah. 109 ada 45 parsel(175,24 m2 arsa) ve 109 ada 46 parselin(81,17 m2 arsa) satışları hk.
6-İlçemiz Kurtuluş Mah. 1342 ada 3 parseldeki Belediyemize ait 130,00 m2 hissenin satışı hk.
7-04.08.2014 tarih ve 138 sayılı Meclis Kararının iptali hk.
8-Sözleşmeli personel ücretinin belirlenmesi hk.
9-Zemin Kat Kullanımı hk.(Onaylı İmar planında konut alanı olarak ayrılmış alanlarda zemin katları konut haricinde faaliyette bulunması hk.)
10-İlçemiz Akçalı Mah. 103 ada 3 parsel imar planı hk.
11-Nijerya Federal Cumhuriyeti Akwa Ibom Eyaleti ile kardeş şehir ilişkisi kurulması hk.
12-Çanakkale İli Çan İlçesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması hk.
13-2020 Ücret tarifelerine ek yapılması hk. (Komisyon Raporu)
14-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Ilıman mevkii KDGPA imar planı hk. (Komisyon Raporu)

03.03.2020 Tarihli Meclis Gündemi

28 Şubat 2020

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden 03.03.2020 Salı günü saat 17:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Hayri Özalp Konağı Meclis Toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı hk.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Gazipaşa Mah. 155101 ada 1 parselin (imar planında spor tesisi alanı olarak ayrılan parsel) takası hk.
5-İlçemiz Fasıl Mah. 109 ada 45 parsel(175,24 m2 arsa) ve 109 ada 46 parselin(81,17 m2 arsa) satışları hk.
6-İlçemiz Kurtuluş Mah. 1342 ada 3 parseldeki Belediyemize ait 130,00 m2 hissenin satışı hk.
7-04.08.2014 tarih ve 138 sayılı Meclis Kararının iptali hk.
8-Sözleşmeli personel ücretinin belirlenmesi hk.
9-Zemin Kat Kullanımı hk.(Onaylı İmar planında konut alanı olarak ayrılmış alanlarda zemin katları konut haricinde faaliyette bulunması hk.)
10-İlçemiz Akçalı Mah. 103 ada 3 parsel imar planı hk.
11-Nijerya Federal Cumhuriyeti Akwa Ibom Eyaleti ile kardeş şehir ilişkisi kurulması hk.
12-Çanakkale İli Çan İlçesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması hk.
13-2020 Ücret tarifelerine ek yapılması hk. (Komisyon Raporu)
14-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Ilıman mevkii KDGPA imar planı hk. (Komisyon Raporu)