02.08.2021 Tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 02.08.2021 Pazartesi günü saat 18:00'de covid-19 korona virüs salgını için alınacak tedbirlere uyularak aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz Yeni Hizmet Binası Meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.
        
1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-2021 Mali Yılı Ek Ödenek hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-İlçemiz merkez mahallelerde yapılacak olan inşaatlara yapı ruhsatı verilmesi aşamasında yer altı çöp konteyneri yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 155011 ada 4 parselin batısındaki imar yolu boşluğuna büfe yapılarak kiraya verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Hacıkara Mahallesi 109 ada 12 parselden doğalgaz geçişi için muvafakat talebi hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-İlçemiz Beytepe Mahallesi 1436 ada 36 parseldeki Belediye hissesinin Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi hakkındaki Başkanlık yazısı.
9-İlçemiz Başağaç Mahallesi 1908 ada 1 parseldeki Belediyemiz hissesinin satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
10-İlçemiz Başağaç Mahallesi 1936 ada 1 parseldeki Belediyemiz hissesinin hissedara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
11-Gençlerimizin spora yönelmeleri konusunda teşvik edici neler yapılabileceği hakkındaki Eğitim, Kültür, Turizm ve Gençlik Komisyon raporu.
12-Bölgemizdeki asma bağlarında yetiştirilen yaprakların pazar paylarının üst seviyelere çıkarılabilmesi için araştırma yapılması hakkındaki Hayvancılık ve Tarım Komisyonu ile Jeotermal Komisyonun müşterek raporu. 
13-İlçemiz Ayvaşık mahallesi 948 ada ve civarı plan değişikliği hakkında Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyon raporu.
14-Görev şehidimiz Reis KEÇECİOĞLU'nun isminin, ilçemizde bulunan sokak veya parka verilmesi hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme komisyonu ile Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonun müşterek raporu.
15-Sokak ismi değişikliği hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme komisyonu raporu.
 • 03.09.2021 Tarihli Meclis Gündemi

  03.09.2021 Tarihli Meclis Gündemi

 • 02.08.2021 Tarihli Meclis Gündemi

  Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 02.08.2021 Pazartesi günü saat 18:00'de covid-19 korona virüs salgını için alınacak tedbirlere uyularak aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz Yeni Hizmet Binası Meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

          Bilgi ve gereğini rica ederim.
          
  1-Açılış ve yoklama.
  2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
  3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
  4-2021 Mali Yılı Ek Ödenek hakkındaki Başkanlık yazısı.
  5-İlçemiz merkez mahallelerde yapılacak olan inşaatlara yapı ruhsatı verilmesi aşamasında yer altı çöp konteyneri yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
  6-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 155011 ada 4 parselin batısındaki imar yolu boşluğuna büfe yapılarak kiraya verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
  7-Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Hacıkara Mahallesi 109 ada 12 parselden doğalgaz geçişi için muvafakat talebi hakkındaki Başkanlık yazısı.
  8-İlçemiz Beytepe Mahallesi 1436 ada 36 parseldeki Belediye hissesinin Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi hakkındaki Başkanlık yazısı.
  9-İlçemiz Başağaç Mahallesi 1908 ada 1 parseldeki Belediyemiz hissesinin satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
  10-İlçemiz Başağaç Mahallesi 1936 ada 1 parseldeki Belediyemiz hissesinin hissedara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
  11-Gençlerimizin spora yönelmeleri konusunda teşvik edici neler yapılabileceği hakkındaki Eğitim, Kültür, Turizm ve Gençlik Komisyon raporu.
  12-Bölgemizdeki asma bağlarında yetiştirilen yaprakların pazar paylarının üst seviyelere çıkarılabilmesi için araştırma yapılması hakkındaki Hayvancılık ve Tarım Komisyonu ile Jeotermal Komisyonun müşterek raporu. 
  13-İlçemiz Ayvaşık mahallesi 948 ada ve civarı plan değişikliği hakkında Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyon raporu.
  14-Görev şehidimiz Reis KEÇECİOĞLU'nun isminin, ilçemizde bulunan sokak veya parka verilmesi hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme komisyonu ile Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonun müşterek raporu.
  15-Sokak ismi değişikliği hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme komisyonu raporu.