01.11.2021 Tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 01.11.2021 Pazartesi günü saat 17:00'de covid-19 korona virüs salgını için alınacak tedbirlere uyularak aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz Yeni Hizmet Binası Meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.
        
1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-2022 Mali Yılı Ücret Tarifelerinin belirlenmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Rüstempaşa Mahallesi 326 ada 1, 5 ve 7 parsellerin 6306 Sayılı Yasaya göre yapılan işbirliği protokolü kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devri hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-İlçemiz Başağaç Mahallesi 155176 ada 8 parseldeki 586,43 m2 Belediyemiz hissesinin hissedara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-İlçemiz Başağaç Mahallesi 1938 ada 1 parseldeki 782,00 m2 Belediyemiz hissesinin hissedarlara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve alt bileşeni olan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kurulumlarında ruhsat kazı bedellerinden muaf tutulması veya minimum düzeyde alınması hakkındaki Başkanlık yazısı.