99022 nolu Parselasyon Planı (Kurtuluş Mahallesi ve Başağaç Mahallesi)

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Kurtuluş  Mahallesi, 1122, 1137, 1138, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676 ve 1677 ada/parselleri ile  Başağaç Mahallesi 1908 ve 1909 ada/parselleri İmar Kanununun 18.maddesine ve 3290 Sayılı Yasanın Ek:1.maddesine göre 99019 parselasyon numarası ile parselasyon işleminin yapılmasının uygun olduğu,

14.06.2021 tarih ve 154 sayılı ve 12.07.2021 tarih ve 162 sayılı Belediye Encümen Kararları ve 13.07.2021 tarih ve 692 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Encümen kararı ile onaylanmış, 16/07/2020 tarihinden itibaren 1( bir)  ay süreli askı ve ilana alınmıştır.