02.07.2021 Tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 02.07.2021 Cuma günü saat 15:00'da covid-19 korona virüs salgını için alınacak tedbirlere uyularak aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz Yeni Hizmet Binası Meclis toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.
        
1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-Mezbahane Binası ince işleri ve makine ekipman temini ve çevre düzenleme yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den kredi talebi hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemize hibe edilen İş Makinası için "Kamu Hizmetine Tahsisli" olduğu yönünde karar alınması hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-Norm kadro iptal ve ihdas işlemi hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-
 Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olunması hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-İlçemiz Başağaç Mahallesi 1326 ada 4 parselde bulunan binanın risk durumu hakkındaki Başkanlık yazısı.
9-Maliye Hazinesi ile  Belediyemize ait taşınmazın trampa yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
10-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent mevkisinde bulunan Sezai PEKUSLU park alanına Büfe yapılması ve kiralama süresinin belirlenmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
11-İlçemiz Başağaç Mahallesi 1943 ada 1 parseldeki 212,00 m2 Belediye hissesinin hissedarlara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
12-Belediyemize ait spor tesislerinin Beypazarı Belediye Gençlik Spor Kulübüne kullandırılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
13-İlçemiz Başağaç Mahallesi 1908 ada 1 parselin ortaklığın giderilmesi amacı ile yapılacak olan satış ihalesine katılım sağlanması hakkındaki Başkanlık yazısı.
14-İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın Belediye hizmetlerinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin araştırma yapılması hakkındaki Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonu raporu.
15-İlçemizde faaliyet gösteren küçükbaş hayvan üreticilerinin bilgilendirilmesi hakkındaki Hayvancılık ve Tarım Komisyonu raporu.
16-Jeotermal kaynakların İlçemizde bulunan sera işletmelerinde kullanılabilir olup olmadığının araştırılması hakkındaki Jeotermal Komisyonu raporu.
17-İlçemizde gençlerin kültürel değerler konusunda bilinçlendirilmesi için araştırma yapılması hakkındaki Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu.
18-İlçemizdeki parklarda bulunan tabelaların tarihi vizyona ve kent mimarisine uygunluğunun araştırılması hakkındaki Mimari Estetik Komisyonu raporu.
19-İlçemizdeki vatandaşlarımızdan gelen talepler hakkındaki Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonu raporu.
20-Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu raporu.
21-Beypazarı Bisiklet Derneğinin talebi hakkındaki Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu.