Kozalan mahallesi 113 ada 345,346,347 ve 348 parseller imar planı askı ilanı hk.

        İlçemiz Kozalan mahallesi 113 ada 345, 346, 347 ve 348 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz meclisinin 01.09.2020 tarih 232 sayı ve Ankara Büyükşehir Belediye meclisinin 26.05.2021 tarih 976 sayılı kararları ile onaylanmıştır.
        Belediyemiz ve muhtarlığınız ilan panolarında 16.06.2021-15.07.2021 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.