Hacıkara mahallesi 1065 ada 4,5,6,7,8,9,10 ve 11 parseller imar planı değişikliği hk.

13.07.2021

       İlçemiz Hacıkara mahallesi 1065 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz meclisinin 01.03.2021 tarih 51 sayı ve Ankara Büyükşehir Belediye meclisinin 25.05.2021 tarihli 916 sayılı kararları ile onaylanmıştır.
        Belediyemiz ve muhtarlığınız ilan panolarında 14.06.2021-13.07.2021 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır.