Hacıkara mahallesi 753 ada 3 parsel ve Gazipaşa mahallesi 155101 ada 1 parsel imar planı değişikliği askı ilanı.

12.03.2021

       İlçemiz Hacıkara mahallesi 753 ada 3 parsel ve Gazipaşa mahallesi 155101 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz meclisinin 01.12.2020 tarih 274 sayı ve Ankara Büyükşehir Belediye meclisinin 12.01.2021 tarih 23 sayılı kararları ile onaylanmıştır. Belediyemiz ilan panolarında bir ay süre ile askıya çıkartılmıştır.