Kurtuluş mahallesi 1708 ada 3 ve 4 parseller saçak seviyesinin belirlenmesi 1/1000 ölçekli UİP değişikliği

25.02.2021

    İlçemiz Kurtuluş mahallesi 1708 ada 3 ve 4 parseller Saçak seviyesinin belirlenmesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz meclisinde 01.09.2020 tarih 229 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye meclisinin 10.12.2020 tarih 1693 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

    Söz konusu imar planı 25.01.2021 tarihi itibari ile 1 ay süreyle askıya çıkartılmıştır.