04.01.2021 Tarihli Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.06.2020 tarih ve E.8752 sayılı yazısına istinaden covid-19 salgını için alınacak tedbirler kapsamında  04.01.2021 Pazartesi günü saat 16:00'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Halk Evi toplantı salonunda toplanacaktır.

        
1- Açılış ve yoklama.
2- Bir önceki meclis toplantı tutanağı hk.
3- Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular hk..
4- Denetim Komisyonu üyelikleri seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı. (2020 Mali Yılı Denetimi)
5- Belediye Meclis Üyelerine 2021 yılında ödenecek huzur hakkının tespiti hakkındaki Başkanlık yazısı.
6- Meclis Üyesi Başkan Yardımcılığı Ödeneği hakkındaki Başkanlık yazısı.
7- 2021 yılında Zabıta Personeline fazla çalışma ücretinin tespiti hakkındaki Başkanlık yazısı.
8- Belediyemiz bünyesinde çalışan sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
9- Koronavirüs önlemleri ve 2020/27 Sayılı Genelge hakkındaki Başkanlık yazısı. (Belediyemiz kiracılarının Genelge kapsamında yararlanabileceği haklar)
10- İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 2. Bölge (Ilıman Mevkii) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ve Başağaç Mahallesi 1908 ve 1909 adalarda İmar Planı Değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
11- Belediyemiz Norm Kadro cetvelinde bulunan boş kadro değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
12- Belediyemiz Norm Kadro cetvelinde bulunan dolu kadro derecelerinin iptal ve ihdas edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
13- 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca Belediyemize hibe edilen kamyonun "Kamu Hizmetine Tahsisli" olduğuna dair Başkanlık yazısı hk.
14- Belediyemizin Prim Borçlarına karşılık SGK'ya arsa devredilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
15- Kadastro Bilirkişisi seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.