Kırbaşı mahallesi 403 nolu parsel İmar planı askı ilanı hk.

20.01.2021

İlçemiz Kırbaşı mahallesi 403 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Belediyemiz meclisinde 04.10.2019 tarih 93 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye meclisinin 11.11.2020 tarih 1443 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

21.12.2020 tarihi itibari ile 1 ay (otuz gün) süreyle imar planı askıya çıkartılmaktadır.