01.12.2020 Tarihli Meclis Gündemi

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.06.2020 tarih ve E.8752 sayılı yazısına istinaden covid-19 salgını için alınacak tedbirler kapsamında  01.12.2020 Salı günü saat 17:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Halk Evi toplantı salonunda toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı hk.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-İlçemiz Hacıkara Mahallesi 753/3 parsel ve Gazipaşa Mahallesi 155101/1 parsel İmar planı değişikliği hk.
5-Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin uzun süre kiralanması hk.
6-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Başağaç Mahallesi 1914/2 parseldeki 391,90 m2 ve 1939/3 parseldeki 107,88 m2 hisseli arsaların hissedarlara satışı hk.
7-İlçemiz Başağaç Mahallesi 1936 ada 2 parseldeki Mülkiyeti Belediyemize ait 72,40 m2 hissenin hissedarlara satışı hk.
8-Toki'ye ait taşınmazlar ile Belediyemize ait taşınmazların trampası hk.
9-İlçemiz Ayvaşık, Başağaç, Beytepe, Cumhuriyet, Gazipaşa, Hacıkara, İstiklal, Kurtuluş, Rüstempaşa, Yeşilağaç ve Zafer Mahallelerinde kadastro güncelleme çalışmalarında görev yapacak bilirkişi seçimi hk.
10-2021 Mali Yılı Ücret Tarifelerinin belirlenmesi hk.(Komisyon Raporu)
11-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 155243, 155244, 155245, 155246, 155247, 155248 adalarda saçak seviyelerinin belirlenmesi hk.(Komisyon Raporu)