Hacıkara mahallesi 1626 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli UİPD askı ilanı

12.12.2020

Hacıkara mahallesi 1626 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz meclisinin 04.08.2020 tarih 225 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2020 tarih 1275 sayılı kararı ile onaylanmış olup 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.