Başağaç mahallesi 155175 ada 11 parsel UİPD askı ilanı

12.12.2020

Başağaç mahallesi 155175 ada 11 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz meclisinin 08.06.2020 tarih 197 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2020 tarih 1061 sayılı kararı ile onaylanmış olup 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.