01.06.2023 Tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 01.06.2023 Perşembe günü saat 18:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda  toplanacaktır.

        Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 1849 ada 5-6 parseller ile 1852 ada 4 parsel ve çevresi Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kurtuluş Mahallesi 992 ada 20 parseldeki 25,43 m2 hissenin Beypazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 1 Nolu Aile Sağlık Merkezi binası yapımında kullanılması amacıyla Sağlık Bakanlığına tahsisi hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-Mülkiyeti vatandaşa ait Gürsöğüt Mahallesi 1425 parsel üzerinde bulunan evin elektrik hattı ve aboneliği yapabilmesi için Belediyemize ait Gürsöğüt Mahallesi 1427 parselden geçiş(altyapı/kazı) talebi hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-İlçemizde ikamet eden depremzedelere ilişkin Belediye Başkanlığımızca devam ettirilen sosyal yardımların, depremzedelerin karşılaştıkları sorunların araştırılması hakkındaki Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonu ile Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonunun müşterek raporu.
8-Turizm faaliyetlerinin ilçe ekonomisine katkılarının araştırılması hakkındaki Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonunun müşterek raporu.
9-İlçemizde kırsal mahallelerde ve kırsal yerleşik alanlarda turizm potansiyelinin araştırılması hakkındaki Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Hayvancılık ve Tarım Komisyonunun müşterek raporu.