GAZİPAŞA MAHALLESİ 1716 ADA 1 ve 2 PARSELLERDE UİP DEĞİŞİKLİĞİ

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Gazipaşa Mahallesi 1716 ada 1 ve 2 parseller ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 13.05.2022 tarih ve 118 sayılı Beypazarı Belediye Meclisi kararıyla onaylanarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. Maddesi gereği bahse konu plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2023 tarih ve 27 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. 

17.05.2023 tarihinden itibaren 1(bir) ay (30 gün) süreli askı ve ilana alınmıştır.