Kırşeyhler Mah. 62 parsel Uygulama İmar Planı Yapımı

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Kırşeyhler Mahallesi 62 parsel ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 06.10.2022 tarih ve 220 sayılı Beypazarı Belediye Meclisi kararıyla onaylanarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. Maddesi gereği bahse konu plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2023 tarih ve 374 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

 25.04.2023 tarihinden itibaren 1(bir) ay (30 gün) süreli askı ve ilana alınmıştır.