03.04.2023 Tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 03.04.2023 Pazartesi günü saat 18:00'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Kuyucak mevkiinde bulunan Belediyemiz Sera Tesisinde toplanacaktır.
        Bilgi ve gereğini rica ederim.
1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-2022 Mali Yılı Denetim raporu hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-Belediye Encümeni üyeliği seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-İhtisas Komisyonları seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-İlçemiz Başağaç Mahallesi 114 ada 48 parselde UİP tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-İlçemiz Kuyucak Mahallesi kırsal yerleşik alan ve civarı sınırı hakkındaki Başkanlık yazısı.
9-İlçemiz Yoğunpelit Mahallesi 3871 parseldeki caminin, cami hizmetleri ve ibadethane olarak kullanılması amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi hakkındaki Başkanlık yazısı.
10-Belediye Hizmet Binasının 2. bodrum kattaki kafeterya alanının İlçe Halk Kütüphanesi hizmetlerinde kullanılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi hakkındaki Başkanlık yazısı.
11-İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 1441 ada 1 parseldeki binada bulunan 16-17-18-19 nolu bağımsız bölümlerin depo olarak kullanmak amacıyla Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne tahsisi hakkındaki Başkanlık yazısı.
12-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kayabükü Mahallesi 141 ada 2 parsel 1.161,17 m2 arsanın satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
13-İlçemiz Uruş Mahallesi 224 ada 12 parsel 3.004,18 m2 tarla ve 221 ada 8 parsel 803,32 m2 tarlanın satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
14-İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 1024 ada 29 parseldeki 100,00 m2 Belediyemiz hissesinin hissedarlara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
15-İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 155101 ada 4 parselde bulunan 15.507 m2 imalathane tesis alanı/Ticari alan satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
16-2022 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
17-İlçemizde bulunan binaların durumları hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu Raporu.
18-İlçemizde bulunan tarihi konakların isimleri hakkındaki Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonunun müşterek raporu.
19-Belediyemizce yapılan yardımların araştırılması hakkındaki Sosyal Hizmet ve Yardım Komisyonu, Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonunun müşterek raporu.
20-İlçemiz Geyikpınar Mahallesi 102 ada 11 parsel ve Boyalı Mahallesi 101 ada 263 parsel ile tescil harici alanda imar planı yapılması hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu raporu.