Kozalan Mahallesi 113 ada 345, 346, 347 ve 348 parseller ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımı

22.03.2023

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Kozalan Mahallesi 113 ada 345, 346, 347 ve 348 parseller ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 04.09.2022 tarih ve 198 sayılı Beypazarı Belediye Meclisi kararıyla onaylanarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. Maddesi gereği bahse konu plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2023 tarih ve 225 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 22.03.2023 tarihinden itibaren 1(bir) ay (30 gün) süreli askı ve ilana alınmıştır.