01.03.2023 tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 01.03.2023 Çarşamba günü saat 17:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda  toplanacaktır.

            Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 725 ada batısında trafo yer talebi itiraz dilekçeleri hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 155037 ada 2 parseldeki Belediyemiz hissesinin hissedarlara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 1656 ada 1 parsel, 1657 ada 1 parsel, 1658 ada 1 parsel ve 1514 ada 1 parsellerde UİP tadilatı hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu raporu. 
7-Belediyemizce 2022 yılında ilçe tanıtımı ve turizmin geliştirilmesine yönelik yapılan faaliyetler hakkındaki Eğitim, Kültür, Turzim, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu.
8-İlçemizde bulunan bir sokağa isim verilmesi hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu raporu.
9-İlçemiz Gazipaşa Mahallesinde bulunan parklar ve talepler hakkındaki Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonu raporu.
10-Sokak isim talebi hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu raporu.
11-2023 Mali yılı ücret tarifesinde bulunan “proje müellif kaydı ücreti” hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu raporu.
12-İlçemiz Geyikpınar Mahallesi 102 ada 11 parsel ve Boyalı Mahallesi 101 ada 263 parsel ile tescil harici alanda imar planı yapılması hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu raporu.
13-2023 yılı kazı ruhsat bedelleri hakkındaki Hukuk, Tarifeler, İnceleme ve Araştırma Komisyonu raporu.