Ayvaşık Mah. 155076 ada 1 parsel İmar Planı Değişikliği

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Ayvaşık Mahallesi 155076 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 06.10.2022 tarih ve 221 sayılı Beypazarı Belediye Meclisi kararıyla onaylanarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14. Maddesi gereği bahse konu plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2023 tarih ve 28 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

 10.02.2023 tarihinden itibaren 1(bir) ay (30 gün) süreli askı ve ilana alınmıştır.