01.02.2023 tarihli Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesine istinaden, 01.02.2023 Çarşamba günü saat 17:00'de aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda  toplanacaktır.

            Bilgi ve gereğini rica ederim.

1-Açılış ve yoklama.
2-Bir önceki meclis toplantı tutanağı.
3-Başkan veya üyeler tarafından gündeme getirilecek konular.
4-İlçemiz Geyikpınar Mahallesi 102 ada 11 parsel ve Boyalı Mahallesi 101 ada 263 parsel ile tescil harici alanda imar planı yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
5-2023 yılı kazı ruhsat bedelleri hakkındaki Başkanlık yazısı.
6-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 1590 ada 15 parsel 2.140,00 m2 arsa, Ayvaşık Mahallesi 1590 ada 8 parsel 950,00 m2 arsa ve Ayvaşık Mahallesi 1590 ada 17 parsel 1.031,28 m2 arsanın satışı veya kat karşılığı inşaat yapımı şeklinde değerlendirilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
7-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 155099 ada 1 parsel 4.607,80 m2'lik imar planında ticari alan olarak ayrılan taşınmazın satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
8-İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 1474 ada 1 parsel 3.622,00 m2'lik arsa vasıflı imar planında konut alanı olarak ayrılmış taşınmazın satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
9-İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 1464 ada 5 parseldeki Belediyemiz hissesinin hissedara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
10-İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 496 ada 82 parseldeki Belediyemiz hissesinin hissedara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
11-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 155049 ada 1 parseldeki Belediyemiz hissesinin hissedara satışı hakkındaki Başkanlık yazısı.
12-Erol ÜÇER isminin verilmesi hakkındaki Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonunun müşterek raporu.
13-İlçemiz Ayvaşık Mahallesindeki talepler hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu raporu.
14-Ulaşım talepleri hakkındaki Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonu raporu.
15-Sokak hayvanları hakkındaki Hayvancılık ve Tarım Komisyonu raporu.
16-İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 1574 ada 1 parsel UİP tadilatı hakkındaki Bayındırlık, İmar ve İsimlendirme Komisyonu raporu.